Nasz Lublin-nasz dom – II edycja

Jest kontynuacją projektu rozpoczętego w 2017 roku, w ramach obchodów 700-lecia Miasta. Zakłada czynny udział konkretnej grupy osób, którym zaproponowaliśmy bardzo atrakcyjne warsztaty: wokalne , muzyczne i etniczne, w czterech pięciogodzinnych cyklach. Warsztaty wokalne prowadzi Elżbieta Rojek, warsztaty muzyczne – Tomasz Kozdraj, a etniczne są prowadzone przez cztery różne osoby, przedstawicieli mniejszości etnicznych i narodowych oraz migrantów, którzy swoje życie związali z Lublinem, jako miastem wielokulturowym.

Działania rozpoczęliśmy od rekrutacji uczestników spośród grona słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności artystyczne. W trakcie każdego cyklu wyłoniona grupa poznaje utwory związane z daną, jedną kulturą, uczestnicząc w trzech warsztatach (muzycznych, wokalnych i etnicznych). Każdy cykl spotkań kończy się nagraniem zdobytych umiejętności przez grupę i w ten sposób mielibyśmy podkłady/chórki do piosenek.
W drugim etapie projektu, zrealizujemy cztery nagrania muzyczne, z udziałem muzyków-przedstawicieli danej kultury i muzyków polskich, a do każdego utworu użyjemy podkładu/chórku nagranego w ramach wcześniejszych warsztatów.  Do udziału w nagraniach zaprosiliśmy muzyków, którzy mieszkają albo tworzą w Lublinie: Symcha Keller- przedstawiciel kultury żydowskiej, Syryjczyk – Assef Sallom, Ukrainki – Mariana Kril i Olga Maciupa, Białorusin – Aleksandr Atanasow.
Podsumowaniem będzie wydanie płytek z nagraniami (trzema z poprzedniej edycji i czterema z bieżącej edycji). Projekt będzie promowany w mediach społecznościowych, na YouTube i na tej stronie internetowej. Na zakończenie nagramy audycję w Radio Lublin, z udziałem muzyków uczestniczących w projekcie.

Nasza grupa artystyczna

Audycja w Radio Centrum program “Bez granic”

Od dzisiaj w Internecie znajdziecie nagraną przez Marianę Kril  audycję o muzycznym projekcie stowarzyszenia pod tytułem “Nasz Lublin-nasz dom (II)”, realizowanym w ramach wsparcia Miasta Lublin. Oprócz opowieści o projekcie, o sytuacji uchodźców i migrantów, można posłuchać czterech utworów zrealizowanych ze słuchaczkami i słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz z Olga Maciupa, Mariana Kril, Symcha Keller, Assef Salloom, Aleksandr Atanasow, Elzbieta […]

Oj liacieli gusi z brodu – piosenka białoruska

Projekt pod tytułem „Nasz Lublin – nasz dom” II edycja został zrealizowany we współpracy ze słuchaczkami i słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublinie. Wszystkie utwory nagrano na Wolnych Licencjach Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Aleksandr Atanasov – wokal Chóry: Elżbieta Lech, Irena Głowa, Ewa Kozdraj, Danuta Mazurek, Ewa Michalska, Eliza Misztal, Halina Oleksa, Izabela […]

Natali – piosenka syryjska

Projekt pod tytułem „Nasz Lublin – nasz dom” II edycja został zrealizowany we współpracy ze słuchaczkami i słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublinie. Wszystkie utwory nagrano na Wolnych Licencjach Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Assef Saloom – wokal Chóry: Elżbieta Lech, Irena Głowa, Ewa Kozdraj, Danuta Mazurek, Ewa Michalska, Eliza Misztal, Halina Oleksa, Izabela […]

Oj u sadu róża posadżena – piosenka łemkowska

Projekt pod tytułem „Nasz Lublin – nasz dom” II edycja został zrealizowany we współpracy ze słuchaczkami i słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublinie. Wszystkie utwory nagrano na Wolnych Licencjach Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Mariana Kril i Olga Maciupa – wokale Chóry: Elżbieta Lech, Irena Głowa, Ewa Kozdraj, Danuta Mazurek, Ewa Michalska, Eliza Misztal, […]

Nigun Bobow – piosenka żydowska

Lublin to jedno z najpiękniejszych miast w Polsce. Przyciąga zarówno turystów, jak i studentów z prawie 100 państwa świata. W ramach projektu Stowarzyszenia „Dla Ziemi”, pod tytułem „Nasz Lublin – nasz dom” II edycja (zrealizowanego dzięki wsparciu Prezydenta Miasta Lublin, w Programie Miasto Kultury), przybliżamy Wam twórczość jego niezwykłych mieszkańców i mieszkanek, reprezentujących kulturę białoruską, […]

Praca w studio nagrań

Pytacie kiedy będzie gotowa płytka z nagranymi utworami etnicznymi w ramach projektu “Nasz Lublin-nasz dom”, wspieranego przez Miasto Lublin? Jeszcze drobne poprawki, uzupełnienia, praca w studio wrze. W grudniu wszystko będzie gotowe! Na zdjęciu trenerka z naszej organizacji Elzbieta w studio z Tomasz i mikrofonem Stefanem 🙂

Aleksandr Atanasov na Uniwersytecie Przyrodniczym

14 sierpnia w auli Uniwersytetu Przyrodniczego, w ramach projektu “Nasz Lublin-nasz dom” II edycja, gościliśmy Białorusina związanego z Lublinem, pana Aleksandra Atanasova. Opowiedział piękne historie o kulturze i muzyce białoruskiej, a także zagrał na bardzo oryginalnych instrumentach i zaśpiewał pieśni tradycyjne. Wszystko to w ramach warsztatów etnicznych, realizowanych w projekcie dzięki wsparciu Miasta Lublin.

Nagrywamy chórki do piosenki syryjskiej

Od początku sierpnia spotkamy się z grupą artystyczną z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, utworzoną w ramach projektu”Nasz Lublin – nasz dom” II edycja i nagrywamy chórki do piosenki syryskiej wraz z Assefem Sallomem. Warsztaty wokalne i muzyczne prowadzą Elżbieta Rojek i Tomasz Kozdraj.

Warsztaty etniczne i wykład na Uniwersytecie Przyrodniczym – kultura syryjska

31 lipca spotkaliśmy się na Uniwersytecie Przyrodniczym ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w ramach projekt “Nasz Lublin – nasz dom” II edycja.  W ramach warsztatów etnicznych, tym razem o kulturze syryjskiej dowiedzieliśmy się od Assefa Salloma i Hamidy Alsayed. Był wykład, muzyka i śpiew.

Warsztaty etniczne i wykład na Uniwersytecie Przyrodniczym – kultury żydowskie

17 lipca, na Uniwersytecie Przyrodniczym spotkaliśmy się z Symchą Kellerem. Wszystko to w ramach warsztatu etnicznego w projekcie “Nasz Lublin – nasz dom” II edycja. Arcyciekawe spotkanie o kulturach żydowskich , pytania, muzyka, wiele pytań i odpowiedzi. To na pewno nie po raz ostatni.

Nagrywamy piosenkę białoruską w studio

Kolejna piosenka nagrana! Tym razem białoruską z Saszą. Jeszcze tylko dogramy chór i zaczyna się praca w studio nad aranżacją i masteringiem. Oczywiście w ramach projektu “Nasz Lublin – nasz dom”II edycja, dzięki wsparciu Miasta Lublin.  

Ćwiczymy chóry do piosenek: żydowskiej i ukraińskiej

Warsztaty muzyczne i wokalne – nagrania grupy artystycznej w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – chóry do piosenki Nigun Bobow wraz z Elżbietą Rojek i Tomaszem Kozdrajem oraz do piosenki ukraińskiej.

Warsztaty etniczne – syryjskie z Assefem Salloom i piosenka “Natalie”

 

Uczymy się piosenki ukraińskiej z Marianą i Olgą

“Nasz Lublin-nasz dom” II edycja projektu wspieranego przez Miasto Lublin. Tym razem wraz ze słuchaczkami i słuchaczem Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublinie, poznajemy kulturę ukraińską i uczymy się piosenek. Naszymi przewodniczkami są Mariana Kril i Olga Maciupa. Nad stroną muzyczną czuwają i prowadzają warsztaty wokalne i muzyczne – Elzbieta i Tomasz z naszej organizacji.

Uczymy się piosenki żydowskiej “Nigun Bobow”

Piękny dzień! Na Uniwersytecie Trzeciego Wieku utworzyliśmy grupę wokalno-muzyczną w ramach drugiej edycji projektu “Nasz Lublin – nasz dom”, finansowanego przez Gminę Lublin. Pierwszą piosenką, którą nagrywamy jest “Nigun Bobow”. Dzisiaj gościliśmy Rebego Simchę Kellera, który opowiadał nam o chasydyzmie i muzyce, z której czerpie się radość! Muzycznie nad projektem czuwają i prowadzą warsztaty muzyczne […]

Skip to content