Dialogue in Adult Education – DiA

 

Stowarzyszenie „Dla Ziemi” w październiku 2019 roku zostało partnerem w projekcie „Dialogue in Adult Education (DiA)”, czyli „Dialog w zakresie edukacji dorosłych”, realizowanego w ramach unijnego Programu Erasmus+ KA204.

Celem projektu jest poszukiwanie praktycznych rozwiązań dotyczących budowania dialogu społecznego, pokojowej edukacji i zarządzania konfliktami w edukacji dorosłych. Organizacją wiodącą jest Comparative Research Network z Niemiec, a partnerskimi organizacjami są: niemieckie Aufbruch Neukölln, duńskie Crossing Borders, ukraińska Ukrainian Network od Adult Education and Development of Innovations, cypryjska PLANBE PLAN IT BE IT oraz dwa uniwersytety – UNIVERSITY ST KLIMENT OHRIDSKI BITOLA z Republiki Północnej Macedonii i Uniwersytet w Zagrzebiu z Chorwacji. Każdy z partnerów posiada doświadczenie w zakresie budowania pokojowego współdziałania, tworzenia otwartych społeczności, rozwiązywania konfliktów, budowania dialogu społecznego. Partnerzy projektu są nie tylko doświadczonymi szkoleniowcami, ekspertami, ale przede wszystkim (jak czytamy w DiA Manifesto) mają otwarte umysły i serca.

Skip to content