Administratorem Twoich danych osobowych w postaci adresu e-mail jest Stowarzyszenie Dla Ziemi (Bratnik 5, 21-132 Kamionka). Twoje dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w celu przesyłania Ci elektronicznego Newslettera informującego o prowadzonych przez nas działaniach.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby przesyłania Newslettera nie będą udostępniane innym odbiorcom. Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Twoich danych na potrzeby przesyłania elektronicznego Newslettera informującego o działalności Stowarzyszenia. Przysługuje Ci skarga do właściwego organu nadzorczego.

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas Newslettera Stowarzyszenia Dla Ziemi lub jeśli nie chcesz otrzymywać od nas żadnych informacji, zaproszeń i materiałów, poinformuj nas o tym mailowo pod adresem: dlaziemi@dlaziemi.org

Stowarzyszenie Dla Ziemi       www.dlaziemi.org

Skip to content