Damy radę! Wsparcie edukacji dzieci uchodźczych

Celem projektu “Damy radę! Wsparcie edukacji dzieci uchodźczych”, jest wsparcie edukacji dzieci uchodźczych z Ośrodka dla Cudzoziemców w Łukowie. Dzięki nawiązaniu współpracy, m.in. z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, z Instytutu Filologii Polskiej, zaangażujemy do nauki języka polskiego jako obcego (online) studentów/tki z tej uczelni oraz wolontariuszy/szki, którzy/które zgłaszają się do nas. Zapewniłyśmy już dostęp do 20 laptopów, Internetu dzieciom z ośrodka (dzięki wsparciu Sojuszników/czek). Część artystyczną i edukacyjną oprzemy o bajki Ezopa, La Fontaine’a i biskupa Krasickiego.
Nagramy płytę z bajkami (10 bajek), zbudujemy scenariusz spektaklu, włączymy do scenariusza przypowieści z kraju pochodzenia dzieci uchodźczych. W czerwcu 2021 zaprezentujemy spektakl w szkole. Zaprosimy grupę ok 50 dzieci na wycieczkę.

Podsumowanie 2020 roku

2020 rok był 25. rokiem działalności Stowarzyszenia i początkiem nowej rzeczywistości. Pandemia odcięła nas od możliwości bezpośredniego spotkania z dziećmi i rodzicami mieszkającymi w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie. Stanęłyśmy przed zadaniem – jak bez możliwości bycia w Ośrodku sprostać wyzwaniom, przed którymi stają rodziny cudzoziemskie z dziećmi w wieku szkolnym? Dziś możemy powiedzieć, że […]

Pierwsze lekcje online za nami!

Rozpoczęliśmy/lyśmy działania projektu! W projekcie biorą udział studentki Filologii Polskiej, które w ramach zajęć praktycznych, nieodpłatnie, prowadzą z dziećmi uchodźczym z Ośrodka dla Cudzoziemców w Łukowie zajęcia z języka polskiego jako obcego. Współpraca planowana jest w trakcie całego roku akademickiego 2020/2021. W liście o współpracy z nami pani Profesor Małgorzata Pamula-Behrens z Centrum Badań nad […]

Skip to content