Damy radę! Wsparcie edukacji dzieci uchodźczych

Celem projektu “Damy radę! Wsparcie edukacji dzieci uchodźczych”, jest wsparcie edukacji dzieci uchodźczych z Ośrodka dla Cudzoziemców w Łukowie. Dzięki nawiązaniu współpracy, m.in. z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, z Instytutu Filologii Polskiej, zaangażujemy do nauki języka polskiego jako obcego (online) studentów/tki z tej uczelni oraz wolontariuszy/szki, którzy/które zgłaszają się do nas. Zapewniłyśmy już dostęp do 20 laptopów, Internetu dzieciom z ośrodka (dzięki wsparciu Sojuszników/czek). Część artystyczną i edukacyjną oprzemy o bajki Ezopa, La Fontaine’a i biskupa Krasickiego.
Nagramy płytę z bajkami (10 bajek), zbudujemy scenariusz spektaklu, włączymy do scenariusza przypowieści z kraju pochodzenia dzieci uchodźczych. W czerwcu 2021 zaprezentujemy spektakl w szkole. Zaprosimy grupę ok 50 dzieci na wycieczkę.

Nagroda w konkursie “Społeczeństwo obywatelskie dla dialogu”

Wczoraj, czyli 24 października 2021, w Warszawie podczas Gali UN Day 2021 organizowanej przez UN Global Compact Network Poland, Ewa Kozdraj i Magdalena Kawa, w imieniu naszej organizacji odebrały główną nagrodę w konkursie “Społeczeństwo obywatelskie dla dialogu” organizowanym przez United Nations Association Poland (UNAP). Komisja doceniła w naszych działaniach zaangażowanie mieszkańców/nek wsi i małych miast […]

Zabawa na rozpoczęcie wakacji

Przed planowaną na rozpoczęcie wakacji zabawą plenerową dla dzieci w Ośrodku w Łukowie, sprawdzałam co kilka godzin prognozę pogody. Wciąż zapowiadano deszcze, burze i nawet gdy po południu wjeżdżałam do miasta, rozpadało się. To miało być moje pierwsze spotkanie z dziećmi „na żywo” od września 2020. Czy świat nam sprzyja? I wyobraźcie sobie: gdy wraz […]

Zajęcia teatralne

Warsztaty teatralne, to także nauka języka polskiego. To śpiew i recytacja. Od początku prowadzone są w naszej organizacji przez aktorkę i pieśniarkę Elżbietę Rojek. W ostatnim roku zajęcia były prowadzone dzięki wsparciu Fundacji Drzewo i Jutro, Fundacji Edukacja dla Demokracji i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Zajęcia muzyczne

Oto dziewczyńska i chłopięca grupa muzyczna. Zajęcia online, prowadzone przez Tomasza Kozdraja, mają sens. Dzieci nie tylko poznały już wiele rytmów i nauczyły się je zapisywać. Uczymy się koncentracji i współpracy. Tego co jest potrzebne w nauce szkolnej. No i jaka to jest zabawa! Wszystko to dzięki Fundacji Edukacja dla Demokracji oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Pierwsze półrocze indywidualnych lekcji polskiego za nami!

Po nawiązaniu partnerskiej współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i panią prof. Małgorzatą Pamulą Behrens, w listopadzie 2020 roku rozpoczęły się indywidualne lekcje, prowadzone przez studentki tej uczelni. Pierwsze osoby przeprowadziły po 10 godzin zajęć z dziesięcioma uczniami. Po miesiącu zgłosiły się kolejne studentki. Nauką (po 6 godzin na każde dziecko) zostało objęte kolejne siedmioro […]

Podsumowanie 2020 roku

2020 rok był 25. rokiem działalności Stowarzyszenia i początkiem nowej rzeczywistości. Pandemia odcięła nas od możliwości bezpośredniego spotkania z dziećmi i rodzicami mieszkającymi w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie. Stanęłyśmy przed zadaniem – jak bez możliwości bycia w Ośrodku sprostać wyzwaniom, przed którymi stają rodziny cudzoziemskie z dziećmi w wieku szkolnym? Dziś możemy powiedzieć, że […]

Pierwsze lekcje online za nami!

Rozpoczęliśmy/lyśmy działania projektu! W projekcie biorą udział studentki Filologii Polskiej, które w ramach zajęć praktycznych, nieodpłatnie, prowadzą z dziećmi uchodźczym z Ośrodka dla Cudzoziemców w Łukowie zajęcia z języka polskiego jako obcego. Współpraca planowana jest w trakcie całego roku akademickiego 2020/2021. W liście o współpracy z nami pani Profesor Małgorzata Pamula-Behrens z Centrum Badań nad […]

Skip to content