Damy radę! Wsparcie edukacji dzieci uchodźczych

II część projektu (lipiec-listopad 2021)

Projekt „Damy radę! Edukacja, zabawa i wypoczynek dzieci uchodźczych”, jest kontynuacją prowadzonego w poprzedniej edycji, ale w zmienionej formie. Przez kilka miesięcy chcemy dać dzieciom szansę na wypoczynek i zabawę. Uczyły się pilnie przez cały rok szkolny, lecz siedziały zamknięte w ośrodku. Planujemy wspólny wyjazd grupowy lub rodzinne wyjazdy własnymi samochodami (zamiennie, zależnie od sytuacji). Kolejnym działaniem jest nauka przez zabawę – warsztaty edukacyjne, artystyczne, które przygotują dzieci do nagrania Bajek według Krasickiego i Ezopa, do spektaklu, który chcemy pokazać poza Łukowem (połączyć spektakl z wycieczką). Chcemy doposażyć dzieci z Ośrodka w komputery przenośne, czyli zakup sprzętu do ich zdalnej nauki, jest naszą najważniejszą potrzebą rozwoju instytucjonalnego.

 

I część projektu (październik 2020-czerwiec 2021)

Celem projektu „Damy radę! Wsparcie edukacji dzieci uchodźczych“, jest wsparcie edukacji dzieci uchodźczych z Ośrodka dla Cudzoziemców w Łukowie. Dzięki nawiązaniu współpracy, m.in. z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, z Instytutu Filologii Polskiej, zaangażujemy do nauki języka polskiego jako obcego (online) studentów/tki z tej uczelni oraz wolontariuszy/szki, którzy/które zgłaszają się do nas. Zapewniłyśmy już dostęp do 20 laptopów, Internetu dzieciom z ośrodka (dzięki wsparciu Sojuszników/czek). Część artystyczną i edukacyjną oprzemy o bajki Ezopa, La Fontaine’a i biskupa Krasickiego.
Nagramy płytę z bajkami (10 bajek), zbudujemy scenariusz spektaklu, włączymy do scenariusza przypowieści z kraju pochodzenia dzieci uchodźczych. W czerwcu 2021 zaprezentujemy spektakl w szkole. Zaprosimy grupę ok 50 dzieci na wycieczkę.

Prezenty z Chełma

Choć nie doszedł do skutku nasz występ w Chełmie, to prezenty dojechały do ośrodka. Do Łukowa przywiozłyśmy prezenty z Chełma, zebrane przez osoby z Młodzieżowego Domu Kultury (http://www.mdkchelm.pl/) oraz przez rodziców, nauczycielki, dzieci, czyli społeczność Chełma, która włączyła się w akcję. W zbiórce pomagało Radio BonTon https://www.radiobonton.pl/ Dziękujemy bardzo! Nadchodzący czas będzie dla dzieci z […]

Zajęcia muzyczne z Tomaszem Kozdrajem

Od początku projektu odbywają się zajęcia muzyczne z Tomaszem Kozdrajem. Gdy odwiedzamy ośrodek, z różnymi sprawami, zawsze zaczepia nas na korytarzu grupa dzieci, pytając: kiedy przyjedzie pan Tomek? Kilka instrumentów stoi w pracowni, czekając na zajęcia, a mnóstwo innych za każdym razem przywozi pan Tomek. Są to różne bębny, przeszkadzajki, kalimby, kije deszczowe, itp. Są […]

Przygotowania do spektaklu w Chełmie z Elżbietą Rojek

Coraz więcej czasu poświęcamy na przygotowania do występów w Chełmie, które są planowane na koniec listopada. Cieszymy się i pracujemy – tym razem z panią Elzbietą Rojek.    

Nagroda w konkursie “Społeczeństwo obywatelskie dla dialogu”

Wczoraj, czyli 24 października 2021, w Warszawie podczas Gali UN Day 2021 organizowanej przez UN Global Compact Network Poland, Ewa Kozdraj i Magdalena Kawa, w imieniu naszej organizacji odebrały główną nagrodę w konkursie “Społeczeństwo obywatelskie dla dialogu” organizowanym przez United Nations Association Poland (UNAP). Komisja doceniła w naszych działaniach zaangażowanie mieszkańców/nek wsi i małych miast […]

Kuglarstwo, zabawa, zabawa

Zajęcia z Kasią Kurowską to szansa na naprawdę dobrą zabawę! Uczymy się żonglowania, używania flower sticków. W kuglarskich talerzach można też czasem coś ugotować  

Zabawa na rozpoczęcie wakacji

Przed planowaną na rozpoczęcie wakacji zabawą plenerową dla dzieci w Ośrodku w Łukowie, sprawdzałam co kilka godzin prognozę pogody. Wciąż zapowiadano deszcze, burze i nawet gdy po południu wjeżdżałam do miasta, rozpadało się. To miało być moje pierwsze spotkanie z dziećmi „na żywo” od września 2020. Czy świat nam sprzyja? I wyobraźcie sobie: gdy wraz […]

Dary od firm Benefit Systems i VanityStyle

22 czerwca 2021 roku odwiedziły nas w Ośrodku niezwykłe Osoby. Przez ostatnie tygodnie Pani Gabriela Borecka wraz z pracownikami i pracowniczkami firm Benefit Systems S.A., VanityStyle Sp.z.o.o. oraz ich rodzinami, prowadziła wiosenną zbiórkę charytatywną. Pani Gabriela Borecka i Pan Radosław Szymajda przywieźli 15 kompletów nowoczesnych zestawów komputerowych oraz upominki dla wielu osób. Jesteśmy bardzo, bardzo […]

Zajęcia teatralne

Warsztaty teatralne, to także nauka języka polskiego. To śpiew i recytacja. Od początku prowadzone są w naszej organizacji przez aktorkę i pieśniarkę Elżbietę Rojek. W ostatnim roku zajęcia były prowadzone dzięki wsparciu Fundacji Drzewo i Jutro, Fundacji Edukacja dla Demokracji i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Zajęcia muzyczne

Oto dziewczyńska i chłopięca grupa muzyczna. Zajęcia online, prowadzone przez Tomasza Kozdraja, mają sens. Dzieci nie tylko poznały już wiele rytmów i nauczyły się je zapisywać. Uczymy się koncentracji i współpracy. Tego co jest potrzebne w nauce szkolnej. No i jaka to jest zabawa! Wszystko to dzięki Fundacji Edukacja dla Demokracji oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Pierwsze półrocze indywidualnych lekcji polskiego za nami!

Po nawiązaniu partnerskiej współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i panią prof. Małgorzatą Pamulą Behrens, w listopadzie 2020 roku rozpoczęły się indywidualne lekcje, prowadzone przez studentki tej uczelni. Pierwsze osoby przeprowadziły po 10 godzin zajęć z dziesięcioma uczniami. Po miesiącu zgłosiły się kolejne studentki. Nauką (po 6 godzin na każde dziecko) zostało objęte kolejne siedmioro […]

Skip to content