Wzmacnianie roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich

Celem projektu „Wzmacnianie roli asystentek i asystentów międzykulturowych w systemie edukacji w Polsce” Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS), jest powołanie sieci organizacji pozarządowych, osób i instytucji publicznych, które będą upowszechniać współpracę szkół z asystent(k)ami międzykulturowymi (AM), asystent(k)ami edukacji romskiej (AER) i osobami pełniącymi funkcję pomocy nauczyciela (PN). Są to osoby, których zadaniem jest wspieranie edukacji i integracji dzieci z doświadczeniem migracji, dzieci z mniejszości etnicznych i narodowych oraz ich rodzin, a tym samym całych społeczności szkolnych i społeczności lokalnych. Różnią się formalnym aspektem zw. z zatrudnieniem:

– Pomoc nauczyciela (PN) to osoby, zatrudnione przez dyrekcje szkół, do których uczęszczają dzieci nieznające języka polskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki. PN są zatrudniania na podstawie Ustawy o systemie oświaty ze środków publicznych – przekazanych przez organ prowadzący szkołę (najczęściej jest to urząd gminy albo – w dużych miastach – urząd dzielnicy).

– Asystentk/ka międzykulturowy/a (AM) to osoba pracująca w szkole, aby wspierać dzieci z doświadczeniem migracji, która jest formalnie zatrudniona i wynagradzana przez organizację pozarządową.

– Asystent/ka edukacji romskiej (AER) to osoba zatrudniona w szkole ze środków publicznych (subwencji oświatowej), którymi dysponuje dyrektor szkoły. Jej zadaniem jest wspieranie edukacji i integracji dzieci romskich oraz ich rodzin.

Koalicję jako partnerzy współtworzą następujące organizacje, instytucje i podmioty:
 Fundacja w Stronę Dialogu (dawniej Fundacja Dialog-Pheniben, Kraków, dialogpheniben.pl),
 Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja (Kraków, fundacjareja.eu),
 Fundacja Kobiety Wędrowne (Sopot (Trójmiasto), FB: Fundacja Kobiety Wędrowne),
 Fundacja Polskie Forum Migracyjne (Warszawa, forummigracyjne.org),
 Elsi Adajew, prezes Fundacji Sintar im. Issy Adajewa, aktywista internetowy / YouTuber
(Warszawa: sintar.eu, YouTube: Elsi Adajew),
 Stowarzyszenie Dla Ziemi (Lublin, dlaziemi.org),
 Stowarzyszenie na rzecz Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada (Wrocław, nomada.info.pl),
 Stowarzyszenie 9dwunastych (Białystok, 9dwunastych.org),
 Wydział Oświaty Dzielnicy Ochota w Warszawie.

Szkolenie i warsztaty dotyczące zatrudniania asystentów/tek międzykulturowych

Jeśli w Państwa szkole uczą się dzieci cudzoziemskie, to mamy doskonałą propozycję na sobotę 24 kwietnia! Gorąco zapraszamy dyrektorów i dyrektorki, nauczycieli i nauczycielki na szkolenie i warsztaty prowadzone przez Urszulę Majcher-Legawiec, Natalię Shymborską oraz Mariusza Czecha, dotyczące ogromnie ważnej roli asystentek i asystentów międzykulturowych. Szkolenie i warsztaty są bezpłatne. 24 kwietnia 2021, Program szkolenia […]

Gra planszowa „Przepis na demokrację – Democracy Cake”

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) 1dm0 gmrtfoSfparuesodSennerias oroiceS 20:00eddm  ·  Czy grudzień też jest dla Was tak intensywny, jak dla nas?… Mimo, że rok się kończy (a może właśnie dlatego), dużo się dzieje! Dzisiaj miałyśmy przyjemność współorganizować spotkanie o grze planszowej „Przepis na demokrację – Democracy Cake”. Jest to gra, w której uczestniczki i uczestnicy projektują własne państwo, […]

II Ogólnopolskie Forum Asystentek i Asystentów Międzykulturowych oraz Romskich

Za nami II Ogólnopolskie Forum Asystentek i Asystentów Międzykulturowych oraz Romskich! W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej (Dnia Nauczycielki / Nauczyciela), 26 osób z całej Polski spotkało się, żeby wymieniać się wiedzą i doświadczeniami: Jakie kwestie związane z pełnieniem funkcji asystentki / asystenta są obecnie najistotniejsze dla mnie, biorąc pod uwagę sytuację w nowym roku szkolnym, […]

Trzecie spotkanie Koalicji na rzecz wzmacniania roli asystentek/ów międzykulturowych oraz romskich

31 stycznia 2020 – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) “Trzecie spotkanie Koalicji na za nami! Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które podzieliły się swoją widzą i doświadczeniami dotyczącymi współpracy pomiędzy szkołami a asystentkami i asystentami międzykulturowymi oraz romskimi! W ciągu najbliższych kilku miesięcy upowszechnimy tę wiedzę na rzecz szkół […]

Spotkanie Koalicji na rzecz wzmacniania roli asystentek/ów międzykulturowych

Jakie informacje powinny znaleźć się na stronie internetowej poświęconej zatrudnianiu asystentek/ów międzykulturowych i romskich? Kto powinien wystąpić w materiale video zachęcającym szkoły do współpracy? O tym m.in. rozmawiałyśmy dzisiaj na drugim spotkaniu Koalicji na rzecz wzmacniania roli asystentek/ów międzykulturowych oraz asystentek/ów edukacji romskiej. Za nami pracowity i owocny dzień. Dziękujemy! <3 [Efekty wkrótce] Z: Polskie Forum Migracyjne, Fundacja Kobiety […]

„Wzmacnianie roli asystentek i asystentów międzykulturowych w systemie edukacji w Polsce”

Nasz nowy, partnerski projekt, m.in. z Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) W ramach projektu powstanie sieć organizacji pozarządowych, osób i instytucji publicznych, które będą upowszechniać współpracę szkół z asystent(k)ami międzykulturowymi (AM), asystent(k)ami edukacji romskiej (AER) i osobami pełniącymi funkcję pomocy nauczyciela (PN). Są to osoby, których zadaniem jest wspieranie edukacji i integracji dzieci z doświadczeniem […]

Skip to content