Szkolenie i warsztaty dotyczące zatrudniania asystentów/tek międzykulturowych

Szkolenie i warsztaty dotyczące zatrudniania asystentów/tek międzykulturowych

Jeśli w Państwa szkole uczą się dzieci cudzoziemskie, to mamy doskonałą propozycję na sobotę 24 kwietnia!
Gorąco zapraszamy dyrektorów i dyrektorki, nauczycieli i nauczycielki na szkolenie i warsztaty prowadzone przez Urszulę Majcher-Legawiec, Natalię Shymborską oraz Mariusza Czecha, dotyczące ogromnie ważnej roli asystentek i asystentów międzykulturowych.
Szkolenie i warsztaty są bezpłatne.

24 kwietnia 2021, Program szkolenia i warsztatów

Asystent/-ka międzykulturowy/-a (AM) w polskim systemie edukacji. Brakujące ogniwo edukacji wielokulturowej. Szkolenie dla dyrektorów szkół i nauczycieli

Grupa docelowa: dyrektorzy i nauczyciele szkół, do których uczęszczają uczniowie z doświadczeniem migracji

Czas trwania: część 1, przedstawienie projektu i szkolenie – 105 minut

część 2, warsztaty – 180 minut

Cele:

  1. omówienie pozycji AM w polskim systemie edukacji, regulacji prawnych zawodu, zasad zatrudniania i finansowania;
  2. przedstawienie asystentury z perspektywy czynnej zawodowo asystentki międzykulturowej z kilkuletnim doświadczeniem w pracy;
  3. analiza profilu zawodowego AM oraz potrzeb szkoleniowych.

Szczegółowy program:

Część 1 – szkolenie wprowadzające

Prowadzenie: Urszula Majcher-Legawiec, Natalia Shymborska

12.45 – 13.00 Agnieszka Kozakoszczak z Fundacji na Rzecz Różnorodności Społecznej opowie o projekcie „Wzmacnianie roli asystentek i asystentów międzykulturowych w systemie edukacji w Polsce”
13.00 – 13.30 Urszula Majcher-Legawiec

Wprowadzenie: AM w polskim systemie edukacji. Pozycja zawodowa określona prawem oświatowym

 

Ustalenia terminologiczne oraz prawne podstawy zatrudniania i finansowania asystentek i asystentów międzykulturowych (AM)

13.30 – 14.15 Natalia Shymborska

AM w polskiej szkole. Z doświadczeń asystentki międzykulturowej

14.15 – 14.30 Natalia Shymborska

Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników

Część 2 – warsztaty

Prowadzenie: Urszula Majcher-Legawiec, Mariusz Czech

15.30 – 17.00 Kwalifikacje AM – wymagania prawne. Profil zawodowy i potrzeby szkoleniowe AM
17.00 – 17.15 Przerwa
17.15 – 18.00 Podsumowanie i dyskusja

Biogramy osób prowadzących:

Urszula Majcher-Legawiec – nauczycielka języka polskiego i języka polskiego jako obcego, doradczyni metodyczna ds. edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w Krakowie, Krakowski Ambasador Wielokulturowości, nauczycielka akademicka, trener Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych i pedagog w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie. Prezeska Zarządu Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja (www.fundacjareja.eu), badaczka w projektach HORIZON 2020 (MiCreate i New ABC ze Stowarzyszeniem INTERKULTURALNI PL – oraz Child Up
z Uniwersytetem Jagiellońskim). Współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego i metodyki nauczania kultury i realiów. Autorka podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego, materiałów metodycznych dla nauczycieli, programów szkoleniowych, artykułów naukowych oraz inkluzyjnych gier miejskich. Facylitatorka w projekcie Komisji Europejskiej i British Council w ramach programu „Prawa, równość i obywatelstwo” – Mutual Understanding, Respect and Learning – MURAL (www.britishcouncil.pl/projekt-mural). Pomysłodawczyni i realizatorka krakowskiej Akademii Asystentów Międzykulturowych. Zajmuje się edukacją wielokulturową i międzykulturową od roku 2005. Zaangażowana w realizację programu „Otwarty Kraków” jako członkini Interdyscyplinarnego Zespołu powołanego przez Prezydenta m. Krakowa (www.otwarty.krakow.pl).

Natalia Shymborska – asystentka międzykulturowa, nauczycielka języka polskiego jako obcego i ukraińskiego, tłumaczka. W polsko-ukraińskiej fundacji „Zustricz” zajmuje się problematyką wielokulturowości oraz adaptacji dzieci do nowych warunków szkolnych. Prowadzi szkolenia dla asystentów międzykulturowych i kadry pedagogicznej. Obecnie rozwija własne  centrum edukacyjno-szkoleniowe „Any Time Education”, którego działalność polega m.in. na udzielaniu pomocy dzieciom z doświadczeniem migracji i ich rodzicom (różnorodne konsultacje odnośnie systemu edukacji w Polsce, kwestie związane z legalizacją pobytu; zajęcia z matematyki, fizyki, chemii, języka polskiego i angielskiego; przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty itp.).

Mariusz Czech – nauczyciel języka polskiego w liceum i polskiego jako obcego na Uniwersytecie Jagiellońskim i Trinity College w Dublinie. Jest członkiem zarządu Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja, w której zajmuje się m. in. szkoleniami dla nauczycieli pracujących z uczniami obcojęzycznymi w polskiej szkole oraz organizacją konferencji poświęconych problematyce uczniów z doświadczeniem migracyjnym. Ukończył szkolenie dla facylitatorów i prowadził szkolenia dla uczestników programu w Krakowie w projekcie Komisji Europejskiej i British Council w ramach programu „Prawa, równość i obywatelstwo” – Mutual Understanding, Respect and Learning – MURAL (www.britishcouncil.pl/projekt-mural). Jest współautorem podręcznika do nauczania języka polskiego jako obcego pt. „Polak potrafi!
O wielkich Polakach w Polsce i na świecie”. Obecnie pracuje w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w Warszawie.

Skip to content