Pierwsze półrocze indywidualnych lekcji polskiego za nami!

Pierwsze półrocze indywidualnych lekcji polskiego za nami!

Po nawiązaniu partnerskiej współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i panią prof. Małgorzatą Pamulą Behrens, w listopadzie 2020 roku rozpoczęły się indywidualne lekcje, prowadzone przez studentki tej uczelni. Pierwsze osoby przeprowadziły po 10 godzin zajęć z dziesięcioma uczniami. Po miesiącu zgłosiły się kolejne studentki. Nauką (po 6 godzin na każde dziecko) zostało objęte kolejne siedmioro dzieci. To była niezwykła nauka. Pierwszy raz w życiu miałyśmy/liśmy my, rodzice i dzieci taki komfort, to było jak drogie, płatne korepetycje, na które nie byłoby nas, ani rodziców dzieci stać. Po zakończeniu zajęć otrzymałyśmy z uczelni, od studentek sprawozdania, cytujemy fragmenty: „Asadulla poznał trzy rodzaje zdań: oznajmujące, pytające i rozkazujące. Potrafi je zdefiniować oraz podać przykłady takich zdań. Umie przekształcać dany typ zdań w inny, np. zdanie oznajmujące w pytające”. Albo: „Radima poprawnie wypowiada się w j. polskim. Rozumie treść poleceń, potrafi poprawnie konstruować wypowiedź ustną. Czyta płynnie, jednak ma problem z długimi i skomplikowanymi wyrazami. Nie zna lub nie rozumie znaczenia niektórych słów. Dziewczynka jest bystra, szybko zapamiętuje znaczenie nowych zwrotów. Uczennica jest kulturalna i prezentuje postawę otwartą na współpracę”. W sumie w tym pierwszym semestrze nauką języka polskiego jako obcego zostało objętych 17 dzieci, a zajęcia prowadziło 25 studentek.

 

 

Skip to content