Prezenty dla dzieci

Prezenty dla dzieci

30 grudnia 2020 r., jeszcze przed końcem roku dzieci otrzymały prezenty podarowane nam w grudniu przez Lubelski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża (maskotki, książki). Prezenty zostały odebrane, przywiezione i rozdane przez uchodźczynie z naszego Kolektywu. Paczki otrzymało kilka dziesięcioro dzieci.

Skip to content