Przedstawiamy Osobę zajmująca się promocją w stowarzyszeniu

Przedstawiamy Osobę zajmująca się promocją w stowarzyszeniu

Pamela Bożek

Choć współpracujemy od 2018 roku, to od kilku miesięcy oficjalnie, dzięki wsparciu

Fundacja Batorego

Pamela jest w stowarzyszeniu specjalistką do spraw promocji, Osobą kreatywną, niesamowicie zdolną i wrażliwą.
“Studentka Środowiskowych Studiów Doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, absolwentka Wydziału Rzeźby ASP; laureatka stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2019) oraz 2. edycji stypendium im. Bogny Olszewskiej (2019); inicjatorka i facylitatorka mikromarki introligatorskiej Notesy z Łukowa. Zajmuje się praktykami postartystycznymi o charakterze partycypacyjnym oraz zagadnieniami wizualnymi w kontekście mechanizmów wykluczania i stygmatyzacji”

Skip to content