Projekt CHILD-UP: Children Hybrid Integration: Learning Dialogue as a way of Upgrading Policies of Participation

Projekt CHILD-UP: Children Hybrid Integration: Learning Dialogue as a way of Upgrading Policies of Participation

Oto opis projektu, w którym bierzemy udział od maja tego roku i spotkania na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Socjologii.
“5 listopada odbyło się I spotkanie Sieci Społecznej Projektu CHILD-UP. Projekt CHILD-UP: Children Hybrid Integration: Learning Dialogue as a way of Upgrading Policies of Participation ma na celu zbadanie integracji dzieci o pochodzeniu migracyjnym w szkołach, jak i promocję dobrych praktyk. W spotkaniu uczestniczyli: Prof. Janusz Mucha (Komitet Badań nad Migracjami PAN), prof. Marta Szymańska (Centrum Badań nad Edukację i Integracją Migrantów UP), p. Agnieszka Fiedosewicz (Urząd do Spraw Cudzoziemców), p. Danuta Durek wraz z zespołem (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie), p. Ewa Kozdraj (Stowarzyszenie Dla Ziemi), p. Urszula Legawiec (Fundacja im. Mikołaja Reja w Krakowie), dr Katarzyna Przybysławska (Stowarzyszenie Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć), dr Adam Bulandra (Stowarzyszenie INTERKULTURALNI.PL), dr Łukasz Hajduk (Instytut Pedagogiki UJ) prof. Patrycja Matusz (Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławcki) oraz dr Agnieszka Trąbka (Instytut Psychologii Stosowanej UJ).
Sieć powołujemy, by móc lepiej te zadania wypełniać, wymieniać się posiadanymi doświadczeniami, czy podejmować wspólne aktywności i już wiemy, że takie spotkania są ważne i potrzebne”.

 

Skip to content