Spotkanie Koalicji

Spotkanie Koalicji

25 października 2019 r. wzięłyśmy udział w pierwszym spotkaniu Koalicji dotyczącej wzmacniania roli asystentek/asystentów międzykulturowych, romskich oraz pomocy nauczyciela. Spotkanie odbyło się w Warszawie, w Marzyciele i Rzemieślnicy. Inicjatorką i organizacją wiodącą projektu jest Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS). Nasze stowarzyszenie jest jednym z ośmiu partnerów projektu. Do udziału w projekcie zaprosiłyśmy panią Justynę Jabłońską, która od trzech lat jest zatrudniona w Szkole Podstawowej w Bezwoli jako asystentka międzykulturowa

 

.

Skip to content