Rekrutujemy do projektu

Rekrutujemy do projektu

Serdecznie zapraszamy nauczycielki i nauczycieli lubelskich szkół średnich do przesłania swojego zgłoszenia do projektu “Przeciwdziałanie mowie nienawiści i dyskryminacji w lubelskich szkołach”. Jest finansowany ze środków Miasta Lublin.
Jego realizatorem jest Stowarzyszenie Dla Ziemi – organizacja pozarządowa z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem
w prowadzeniu działań edukacyjnych i artystycznych.

Działania projektowe adresowane są bezpośrednio do kadry psychologiczno-pedagogicznej szkół średnich w Lublinie (psychologów/psycholożek, pedagogów/pedagożek, nie wykluczamy jednak udziału nauczycieli i nauczycielek dowolnych przedmiotów).

W ramach przedsięwzięcia zachęcamy chętne osoby do wzięcia udziału w szkoleniu (jednodniowe, 8 godzin zegarowych). Szkolenie odbędzie się 31 maja 2019 roku. W trakcie szkolenia rozpoczniemy pracę nad przygotowaniem scenariusza/scenariuszy zajęć, które w kolejnym roku szkolnym (2019/2020) zostaną zrealizowane na terenie Państwa szkoły.

Osoby biorące udział w szkoleniu zobowiązują się do przeprowadzenia 10 godzin zajęć lekcyjnych (dla 10 klas po jednej lekcji lub większej ilości zajęć lekcyjnych dla mniejszej ilości klas – w zależności od możliwości Państwa placówki). Program zajęć zostanie przedstawiony przez zrekrutowane osoby do akceptacji Rady Rodziców i wpisany w program wychowawczo-profilaktyczny.

Scenariusz zajęć w całości będzie wpisany w podstawę programową. Nie będą to zajęcia dodatkowe, wykraczające poza treści programowe. Celem zajęć będzie uwrażliwienie młodzież na problem mowy nienawiści i dyskryminacji, a także wskazanie
w jaki sposób można tym zjawiskom przeciwdziałać.

Osobom biorącym udział w szkoleniu i w dalszych etapach projektu (przygotowanie scenariusza/scenariuszy zajęć, wstępne opracowanie ewaluacji zajęć) oferujemy wynagrodzenie w wysokości 1500 zł brutto (umowa zlecenie). Wynagrodzenie zostanie wypłacone najpóźniej w grudniu 2019 roku po wykonaniu wszystkich zadań w projekcie.

Na zgłoszenia do projektu czekamy do 23 kwietnia 2019 roku (należy go przesłać na adres mailowy: magdalena.kawa@gmail.com). Formularz zgłoszeniowy znajdą państwo tutaj – Kwestionariusz_udział_w_projekcie_StowarzyszenieDlaZiemi

 

Skip to content