Co będziemy robić w ramach grantu od FemFundu?

Co będziemy robić w ramach grantu od FemFundu?

Jesteście ciekawe/ciekawi co będziemy robić w ramach grantu od Fundusz Feministyczny?
Naszym pomysłem jest przeprowadzenie interdyscyplinarnych warsztatów artystycznych, zakończonych wystawą i aukcją stworzonych prac w zewnętrznej instytucji sztuki. Projekt skierowany jest do mieszkanek Ośrodka dla Cudzoziemców w Łukowie. Koordynatorką, a także współprowadzącą zajęcia jest artystka zajmująca się działaniami społecznymi Pamela Bożek. We współpracy z krawcową z Ukrainy – Natalyią Guniną, uczestniczki będą pracować nad wizualizacją wybranych wspomnień i doświadczeń. Warsztaty mają charakter storytellingowy, a nośnikiem herstorii będą obiekty zaprojektowane i wykonane podczas spotkań. Warsztaty będą odbywać się w pracowni artystyczno-rzemieślniczej dla kobiet nazwanej przez nas Klubem Spotkań Kobiet, którą utworzyłyśmy w Ośrodku w Łukowie Алёна Долоян КараманЗалина ТавгерееваMagdalena KawaEwa KozdrajElzbieta Rojek.

Skip to content