Utworzyliśmy bibliotekę w Ośrodku w Łukowie

Utworzyliśmy bibliotekę w Ośrodku w Łukowie

Dzięki wsparciu instytucjonalnemu od Fundacja Batorego, poprawiamy komunikację, budujemy grono Sojuszniczek i Sojuszników, a także nadal działamy na rzecz integracji osób starających się o nadanie statusu uchodźcy. Dzięki kilku osobom i organizacjom sojuszniczym, udało nam się utworzyć bibliotekę stowarzyszenia w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie. Po książki pojechaliśmy do Puszczy Białowieskiej i od Danuta Kuroń otrzymaliśmy wspaniałe zbiory i 4 regały ze stołami! Cześć powoli zawozimy do Ośrodka, cześć wzbogaciła naszą wewnętrzną bibliotekę organizacji. Książkami i grami dla dzieci wsparła nas Joanna Kossak, a oryginalne książki w języku czeczeńskim otrzymaliśmy od Stowarzyszenia Homo Faber. Wszystko skatalogowane, opisane będzie służyć mieszkankom i mieszkańcom ośrodka! Bardzo, bardzo, dziękujemy! Na zdjęciu Ayna, która jako pierwsza wypożyczyła bajki czeczeńskie i będzie je czytać swoim dzieciom 

Skip to content