Stowarzyszenie Dla Ziemi na Forum Antydyskryminacyjnym

Stowarzyszenie Dla Ziemi na Forum Antydyskryminacyjnym

12 października 2018 roku braliśmy udział w Forum Antydyskryminacyjnym w Lublinie organizowanym przez zastępczynię Rzecznika Praw Obywatelskich – dr Sylwię Spurek wraz z Zespołem ds. Równego Traktowania. W trakcie spotkania zapoznaliśmy się z działalnością Rzecznika w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji oraz równego traktowania.

Omawialiśmy również problem dyskryminacji ze względu na różnorodne przesłanki, z którymi mierzą się organizacje pozarządowe i zastanawialiśmy się w jaki sposób możemy na nie reagować i prosić Rzecznika Praw Obywatelskich o wsparcie.

 

Skip to content