O warsztatach w Berlinie na ngo.pl

O warsztatach w Berlinie na ngo.pl

 

Jak tworzyć opowieści (te wielkie narracje i mikro historie) cyfrowe (z użyciem telefonu lub profesjonalnej kamery)? W jaki sposób wykorzystać głosy migrantów i migrantek? To główne wyzwania, które przygotowali dla nas organizatorzy szkolenia odbywającego się w ramach projektu “More than words” (Więcej niż słowa) finansowanego ze środków programu Erasmus+.

Warsztaty w Berlinie, odbywające się w dniach 27 czerwca – 1 lipca 2018 roku, to już drugie, z pięciu zaplanowanych szkoleń odbywających się w ramach projektu. Tym razem zastanawialiśmy się w jaki sposób metodę “digital storytelling” (cyfrowe opowieści) i “community reporting” (raportowanie społeczne) wykorzystać do działań z migrantami i migrantami. Stanęliśmy przed wyzwaniem opracowania narzędzia, dzięki któremu uda nam się włączyć do działań społecznych i kulturalnych i zachęcić do dzielenia się swoimi historiami osoby, które nie mówią w naszym języku.

“Więcej niż słowa” to nie tylko tytuł projektu, ale i idea, która w zamyśle międzynarodowego zespołu ma szansę zaistnieć w przestrzeni edukacyjnej i artystycznej. Po to właśnie, aby włączać migrantów i migrantki w działania społeczne czy kulturalne, a w dalszej perspektywie także w inne obszary. Być może to tylko utopia. Chcemy jednak wierzyć, że zbliżymy się do momentu, w którym międzykulturowość zastąpi wielokulturowość. Zdajemy sobie sprawę, że to proces długotrwały, który bez edukacji nie ma szans się zadziać. Mimo wszystko podejmujemy to wyzwanie. Między innymi o tym rozmawiać będziemy we wrześniu w Lublinie. Odwiedzą nas przedstawicielki i przedstawiciele sześciu organizacji pozarządowych w pięciu krajów europejskich na trzecim już spotkaniu projektowym.

Projekt “More than Words” realizowany jest ze środków programu Erasmus+. Liderem projektu jest brytyjska organizacja Border Crossings. Jednym z partnerów projektu jest Stowarzyszenie Dla Ziemi.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2184057.html

Skip to content