Wystartował projekt „Ojczyzny” realizowany przez Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach

Wystartował projekt „Ojczyzny” realizowany przez Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach

W poniedziałek, 2 lipca, w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie, Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach rozpoczął realizację swojego autorskiego projektu „OJCZYZNY”.

Jego celem jest integracja dzieci pochodzących z różnych kultur, poprzez organizację warsztatów twórczych, wykorzystujących dziedzictwo o charakterze narodowym. Punktem wyjścia jest tu podjęcie tematu poczucia więzi z „małą ojczyzną”, pytanie o tożsamość narodową oraz wartości, które łączą przedstawicieli różnych kultur.

Projekt adresowany jest do dzieci z Ośrodka dla Cudzoziemców w Łukowie, pochodzących z takich krajów jak Białoruś, Ukraina, Tadżykistan czy Czeczenia, a także do polskich dzieci z Łukowa. W ramach wspólnych, bezpłatnych półkolonii teatralnych ich uczestnicy mają możliwość poznania nawzajem siebie i swoich kultur, a co za tym idzie – odkrywania i pogłębiania idei szacunku i tolerancji. Celem warsztatów jest również zwiększanie kompetencji w zakresie świadomego odbioru języka teatru, plastyki i działań literackich, rozbudzanie zainteresowań w obrębie tożsamości oraz wzrost wiedzy, kreatywności i umiejętności interpersonalnych takich jak otwartość, adaptacja społeczna, praca zespołowa.

Motywem przewodnim przedsięwzięcia jest „ojczyzna” rozumiana zarówno jako terytorium, ale też po prostu, prywatne bliskie miejsca.

W pierwszej części projektu odbywającej się w lipcu Łukowie, dzieci będą obrazować swoje ojczyzny w formie map czyli topografii ważnych punktów w państwie czy mieście, ale też swoich własnych szlaków (   jak ulica, dom, podwórko itp.) Drugi etap działań, odbywający się w sierpniu w Kielcach, przybliży zaś miejsca z oficjalnej mapy Polski, związane z jej historią.

Dzieci odwiedzą m.in. Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego czy Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, co pozwoli nawiązać do walk o niepodległość, w Muzeum Dialogu Kultur poznają wielokulturowe tradycje Polski, w Muzeum Zabawek – zabawki z różnych kultur, a w Muzeum Wsi Kieleckiej- tradycyjne podejście do tematu ziemi i „ojcowizny” ( co ma też oczywiście konotacje ze słowem „ojczyzna”).

Wszystkie zajęcia odbywające się w ramach projektu „Ojczyzny” poprowadzą cenieni artyści i edukatorzy. Sensoryczne warsztaty plastyczne realizowane przez kostiumografkę Bożenę Ślagę pozwolą na zanurzanie się w angażujące techniki manualne, by swobodnie tworzyć osobiste mapy i przemieszczać się między nimi.

Kompozytor Michał Górczyński pomoże ożywiać wyobraźnię i odkrywać wnętrze dźwięków- mieszkanie wyjątkowych ekspresji, emocji i stanów, tak aby stworzyć oryginalną orkiestrę dyrygowaną improwizacją za pomocą gestów i znaków.

W ramach warsztatów cyrkowych z aktorem Teatru „Kubuś” Michałem Olszewskim dzieci poznają m.in. techniki żonglerki, a animatorka kultury i literaturoznawca Elżbieta Chrulska poprowadzi warsztaty rozwojowe z elementami, gier, zabaw ruchowych, tańca i ćwiczeń teatralnych.

Skip to content