Uczymy się piosenki żydowskiej “Nigun Bobow”

Uczymy się piosenki żydowskiej “Nigun Bobow”

Piękny dzień! Na Uniwersytecie Trzeciego Wieku utworzyliśmy grupę wokalno-muzyczną w ramach drugiej edycji projektu “Nasz Lublin – nasz dom”, finansowanego przez Gminę Lublin. Pierwszą piosenką, którą nagrywamy jest “Nigun Bobow”. Dzisiaj gościliśmy Rebego Simchę Kellera, który opowiadał nam o chasydyzmie i muzyce, z której czerpie się radość! Muzycznie nad projektem czuwają i prowadzą warsztaty muzyczne i wokalne – Elżbieta Rojek i Tomasz Kozdraj. Technicznie – Ewa Kozdraj. Cudne spotkanie, opowieści i śpiewy!

Skip to content