Start - strona główna Stoarzyszenia Dla ZiemiO nas - Informacje o StowarzyszeniuDarczyńcy - organizacje wspierająceCele i misja - długofalowe cele i misja StowarzyszeniaZrealizowane Projekty - historia działalnościFilmy - dokumentacja medalna, filmyCzytelnia - artykuły do poczytania, ciekawe linkiKontakt- dane kontaktowe Stowarzyszenia Dla Ziemi


W dniu 13.10.2010 w siedzibie Stowarzyszenia Homo Faber w Lublinie, odbyło się spotkanie rzecznicze, na które zaprosiliśmy przedstawicieli posłów i europosłów z naszego regionu. Organizatorami byli:

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ARTOS 
Fundacja Działań Edukacyjnych KreAdukacja 
Stowarzyszenie Dla Ziemi 
Stowarzyszenie Homo Faber

Podczas spotkania zapoznaliśmy się z Milenijnymi Celami Rozwoju, czyli celami obranymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, które muszą zostać zrealizowane by zapewnić godne warunki życia ludziom na całej Ziemi. Są to:

1. Wyeliminować skrajne ubóstwo i głód.

2. Zapewnić powszechne nauczanie na poziomie podstawowym.

3. Promować równość płci i awans społeczny kobiet.

4. Ograniczyć umieralność dzieci.

5. Poprawić opiekę zdrowotną nad matkami.

6. Ograniczyć rozprzestrzenianie się HIV/AIDS, malarii i innych chorób zakaźnych.

7. Zapewnić ochronę środowiska naturalnego.

8. Stworzyć globalne partnerskie porozumienie na rzecz rozwoju.

 

W dalszej części pani Izabela Wilczyńska z Polskiej Akcji Humanitarnej przedstawiła stan prac nad USTAWĄ O POLSKIEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ

Prace nad projektem ustawy rozpoczęły się już 10 lat temu, zaangażowane jest w nie Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Projekt był dyskutowany przez Radę Ministrów jednak Ministerstwo Finansów zgłaszało do niego swoje wątpliwości. Dotyczyły one głównie powołania specjalnej agencji zajmującej się pomocą rozwojową. Obecnie projekt jest dopracowywany przez MSZ. Mamy nadzieję (mam tu na myśli zarówno organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą rozwojową jak i MZS), że projekt jeszcze w tym roku trafi do Sejmu.

Kluczowe zagadnienia zawarte w projekcie ustawy to:

1.    Wieloletnie finansowanie projektów rozwojowych – dotychczas są one finansowane z rezerwy budżetowej państwa co wiąże się z koniecznością realizacji projektu w ciągu jednego roku (de facto, z przyczyn proceduralnych, w ciągu kilku miesięcy).
2.    Określenie budżetu polskiej pomocy rozwojowej. 
3.    Ułatwienie realizacji projektów wielostronnych z udziałem Polski. 
4.    Zapewnienie odpowiedniej koordynacji działań w ramach pomocy zagranicznej poprzez powołanie Centrum Obsługi Polskiej Pomocy Zagranicznej. 
 

Starania organizacji pozarządowych zmierzają także do utworzenia podkomisji lub grupy parlamentarnej w skład której wchodziliby członkowie różnych komisji gdyż zakres jej działań wykracza poza politykę zagraniczną państwa. Część posłów i posłanek coraz aktywniej angażuje się w prace nad uchwaleniem ustawy i powstanie podkomisji sejmowej. Co istotne, widoczne jest tu porozumienie ponad podziałami partyjnymi czy światopoglądowymi. UCHWALENIE USTAWY O POLSKIEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ JEST NIEZWYKLE WAŻNE W KONTEKŚCIE ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ POLSKIEJ PREZYDENCJI W UNII EUROPEJSKIEJ. Jako sygnatariusze wielu porozumień międzynarodowych zobowiązujących nasz kraj do udzielania pomocy krajom rozwijającym się, powinniśmy pokazać, że nasze ustawodawstwo dostosowane jest do udzielania tej pomocy efektywnie, długofalowo i w wymiarze adekwatnym do naszych zobowiązań.

Powstanie ustawy o polskiej pomocy zagranicznej jest istotnym zagadnieniem nie tylko dla państwa polskiego lecz także dla jego obywateli. Pamiętajmy, że jeszcze nie tak dawno Polska była biorcą pomocy międzynarodowej co pozwoliło nam przyspieszyć rozwój ekonomiczny i społeczny kraju. Dzięki temu Polska jest w pierwszej pięćdziesiątce państw najlepiej rozwiniętych (wg. rankingu HDI Organizacji Narodów Zjednoczonych). Dlatego, na mocy traktatów i porozumień międzynarodowych, Polska nie tylko powinna ale musi udzielać pomocy krajom rozwijającym się. Poparcie dla udzielania przez Polskę pomocy krajom rozwijającym się deklaruje ok. 84 % Polek i Polaków. Jest to wyrazem dojrzałości społeczeństwa obywatelskiego - przynależności społeczeństwa polskiego do wspólnoty międzynarodowej. Chcemy podkreślić, że ubóstwo, brak dostępu do wody pitnej, do edukacji, bezpośrednio uderza w prawa człowieka.

25 maja 25 maja 25 maja 25 maja

 


 

Lublin. Spotkanie na temat pomocy rozwojowej z prezentacją projektu ustawy o polskiej pomocy zagranicznej


Zapraszamy na spotkanie na temat pomocy rozwojowej. Podczas spotkania z Izabelą Wilczyńską z Polskiej Akcji Humanitarnej omówiony zostanie m.in. projekt ustawy o polskiej pomocy zagranicznej. Spotkanie odbędzie się 13 października o godz. 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia Homo Faber

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ARTOS, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, Stowarzyszenie Dla Ziemi oraz Stowarzyszenie Homo Faber zapraszają na spotkanie z Izabelą Wilczyńską z Polskiej Akcji Humanitarnej.
Podczas spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia:
• czym jest Polska Pomoc oraz jakie jest zdanie gości na temat udzielania pomocy krajom Globalnego Południa, 
• czym są Milenijne Cele Rozwoju i jak Polska może, i na ile powinna zaangażować się w ich realizację,
• projekt ustawy o polskiej pomocy zagranicznej.
Termin spotkania zbiega się Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem przypadającym na 17 października.
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem pomocy rozwojowej i uchwaleniem ustawy. Na spotkanie zostali/ły zaproszeni/zaproszone posłowie i posłanki z okręgu lubelskiego. Część z nich potwierdziło osobiste przybycie lub oddelegowanie pracownika/pracowniczki biura.
Spotkanie odbędzie się w ramach międzynarodowego projektu GREAT: Global Rights. Europeans Acting Together. Projekt jest realizowany przez Polską Akcję Humanitarną i Fundację Edukacja dla Demokracji we współpracy z wieloma organizacjami z całej Polski. Organizacje te prowadzą wspólną kampanię popularyzującą spojrzenie na problemy rozwojowe z perspektywy praw człowieka.


Zdjęcia z Lubelskiego Dnia Uchodźcy:

 


Informacje jakie ukazały się na temat Dnia Uchodźcy w lubelskiej prasie:

Zapowiedź:
http://www.kurierlubelski.pl/region/lublin/285977,lublin-w-sobote-obchody-dnia-uchodzcy,id,t.html

Opis:
http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/286116,lubelski-dzien-uchodzcy-polsko-czeczenski-taniec-zdjecia,m,6,id,t,z,no.html

Galeria:
http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/286116,lubelski-dzien-uchodzcy-polsko-czeczenski-taniec-zdjecia,g,3,id,t,z,no.html#material_1


 

ZAPRASZAMY NA:

LUBELSKI DZIEŃ UCHODŹCY


organizowany przez:

Stowarzyszenie "Dla Ziemi", Homo Faber i kancelarię Emigrant

Kiedy: sobota, 24 lipca 2010, godz. 14.00
Gdzie: Plac Po Farze

Lubelszczyzna leży przy wschodniej granicy Unii Europejskiej i często jako pierwsza "wita" uchodźców przybywających z różnych regionów świata. Ważne byśmy poznali się nawzajem – my, mieszkańcy krainy między Wisłą a Bugiem, i oni – którzy przywożą ze sobą swoją kulturę, tradycję, język. Chociaż Międzynarodowy Dzień Uchodźcy przypada 20 czerwca, to podróży w głąb innych kultur nigdy za wiele – proponujemy więc Lublinianom kolejne wydarzenie, dzięki któremu poznają kilka elementów kultur kaukaskich. Podczas Lubelskiego Dnia Uchodźcy widzowie będą mogli zobaczyć występ polsko-czeczeńskiego zespołu tańczącego tradycyjną kaukaską lezginkę i posłuchać zespołu młodych bębniarzy z ośrodka dla uchodźców w Łukowie.

Zapraszamy także pracodawców zatrudniających lub chcących zatrudnić cudzoziemców – w trakcie imprezy będzie można skorzystać z bezpłatnej konsultacji w zakresie prawa pracy, a także porozmawiać z praktykami w tym zakresie.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu "Illi, czyli pieśń", finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w ramach kampanii GREAT Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Fundacji Edukacja dla Demokracji.

 


Zapraszamy:

9 czerwca na pokaz filmów z cyklu:

Prawa dziecka, angażujemy się. Togo i Haiti.
Będą to dwa filmy trwające ok godziny. Projekcja odbędzie się w kawiarni CAFE LULU na ulicy Orlej 8 (boczna Okopowej) o godzinie 18. Oczywiście w Lublinie. Zapraszamy serdecznie!Wyświetl większą mapę
W dniu 25 maja 2010 gościliśmy w Lublinie,  w Wydziale Humanistycznym UMCS, w ramach kampanii GREAT- Kasię Jagiełło z Krakowa, która przeprowadziła wykład na temat systemów pozwalających uniezależnić się gospodarczo państwom Trzeciego Świata. Oprócz fascynującej historii niewielkiego państwa, Timoru Wschodniego, który niedawno odzyskał niepodległość, poznaliśmy jego znaczenie strategiczne i walkę o wpływ na jego losy dwóch gigantów: Indonezji i Australii. Poznaliśmy też sposób funkcjonowania na tych terenach Banku Światowego i ONZ . No i co najciekawsze- system LET's, o którym rozmawiamy już od dawna, w Timorze działa!!! Ratuje Timorczyków przed wyzyskiem i utratą samodzielności gospodarczej. Żałujcie, że Was tam nie było !!!

25 maja25 maja

 


 

Zapraszamy!Na spotkanie pod tytułem: Tworzenie alternatywnych obiegów ekonomicznych, oparcie procesom globalizacji, na przykładzie Timoru Wschodniego. Wykład (oraz pokaz zdjęć i film) poprowadzi Kasia Jagiełło, kóra niedawno wróciła z wielomiesięcznego pobytu na Timorze. Towarzyszyć jej będzie Mateusz Janiszewski, lekarz wolontariusz.

Spotkanie odbędzie się 25 maja (wtorek) o godzinie 18.00 w Nowym Humaniku - Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A w sali 29b (obok szatni, niski parter)


Wyœwietl większš mapę

Stowarzyszenie Ekologiczne "Dla Ziemi" bierze udział w ędzynarodowym projekcie "Great - Global Rights: Europeans Acting Together".Celem projektu jest kształtowanie spojrzenia na problemy rozwojowe w perspektywie praw człowieka. Projekt w Polsce koordynują: Akcja Humanitarna i Fundacja Edukacja dla Demokracji, które zaprosiły min. nasze stowarzyszenie do współpracy. Wszystkie biorące udział w projekcie organizacje zorganizują wspólną kampanię społeczną związaną z prawami człowieka.
W dniach 17-19 czerwca w Kazimierzu odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji partnerskich, będące pierwszym etapem wspólnego działania. W szkoleniu wzięły udział także 3 osoby z naszego stowarzyszenia: Ela, Ewa i Kacper.
Każda organizacja biorąca udział w projekcie GREATw 2010 roku przeprowadzi działania, na temat praw człowieka. W ramach projektu planujemy min. pokazy spektakli zrealizowanych przez dzieci czeczeńskie, w ramach projektu "OBCY? Zbliżenia".

W ramach Kampanii Great nasza grupa teatralna z osrodka dla UchodŸców w Łukowie została zaproszona 10 tego lutego przez Fundację Kreadukacja do Szkoły Podstawowej nr 5 w Œwidniku na prezentację przedstawienia.

 


 

 

 Stowarzyszenie Dla Ziemi
Bratnik 5, 21-132 Kamionka
www: www.dlaziemi.org
e-mail: dlaziemi@dlaziemi.org


Ratuj Tybet
Wszystkie prawa zastrzeżone dla Stowarzyszenia Dla Ziemi.
Design by pecza@o2.pl - KP.