polski | english | francais | deutch
   
 
starthistoriazespolceleaktualnoscizrealizowane projektydarczyncykontaktfilmy
  aktualności > projekt 01/2008
 
Projekt '"Problemy Azji a realizacja Milenijnych Celów Rozwoju na przykładzie wybranych państw" jest realizowany w ramach konkursu "Edukacja Rozwojowa" Fundacji Edukacja dla Demokracji i jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r . - wrzesień - grudzień 2008

 

 

>> Podsumowanie ewaluacji wykonanej za pomocą ankiet
rozdanych licealistom w Liceum w Lubartowie
<<

 

 

Projekt "Problemy Azji a realizacja Milenijnych Celów Rozwoju, na przykładzie wybranych państw"
jest realizowany w ramach programu Edukacji Rozwojowej Fundacji Edukacja dla Demokracji skierowany do trzech grup docelowych:  środowiska akademickiego Lublina, czyli studentów Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Akademii Rolniczej,  a także do dzieci  w wieku 8-14 lat z  Lubartowa i okolic oraz do uczniów liceum w Lubartowie.  Tematem projektu jest pokazanie jak niewiele wiemy, nawet będąc wykształconymi ludźmi, na temat najważniejszych problemów ludzkości. 
Pokazując życie w różnych regionach Azji chcemy zaszczepić w młodych ludziach potrzebę poszukiwania odpowiedzi na trudne pytania, potrzebę pomocy i współdziałania z innymi. Organizacje współpracujące z nami mają doświadczenie i wiedzę na temat tego co dzieje się w Chinach, Tybecie, Indiach, Birmie, Timorze i innych państwach azjatyckich. Chcemy przedstawić realną sytuację zdrowotną i edukacyjną, sytuację kobiet, szansę na wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu w tamtych regionach oraz zwrócić uwagę także na problemy związane z działaniem sił natury. Powodem, dla którego chcemy zając się tą problematyką jest zatrważająco niski stan wiedzy na wyżej wymienione tematy wśród Polaków. Uważamy, że skierowanie projektu do ludzi młodych, to kształtowanie przyszłego społeczeństwa, wrażliwego i aktywnego, które może zmieniać świat albo na lepsze- gdy jest wyedukowane, albo na gorsze, gdy nie miało szans spotkać się blisko z rzetelną i w ciekawy sposób ukazaną informacją i ostrzeżeniem.

 

Prezentacja programu Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących im. Jam Saheba Digvijay Sinhji z Warszawy pt: ''Wielość, która nas wzbogaca''

16 października I Liceum Ogólnokształcące im. P.K Sanguszki

Podczas spotkania miały miejsce prezentacje multimedialne, prezentacja projektów i osiągnięć szkoły warszawskiej w dziedzinie edukacji rozwojowej i edukacji międzykulturowej.
Młodzież opowiedziała o swoich działaniach na rzecz Birmy, Tybetu, o swoim patronie, który wspomagał polskie dzieci w czasie II wojny światowej, a także o wolontariacie i systemie demokratycznym panującym w szkole.
W trakcie spotkania młodzież ze szkoły w Lubartowie została zaproszona do współpracy i do rewizyty w dniu 29 listopada.


>> Harmonogram projektu <<

Wydarzenia:

1. W dniach 21-22 listopada 2008 odbędzie się dwudniowe spotkanie w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej na Małej Scenie ACK "Chatka Żaka"

2. 7 listopada godzina 18.00 - Mała Scena w Akademickim Centrum Kultury "Chatka Żaka"

3. 16 października I Liceum Ogólnokształcące im. P.K Sanguszki - prezentacja programu Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących im. Jam Saheba Digvijay Sinhji z Warszawy pt: ''Wielość, która nas wzbogaca''


Design & code by PECZA - Kacper Pęczuła
Wszystkie prawa zastrzeżone (C) dla SEDZ | pobież logo | kontakt: dlaziemi@dlaziemi.org