polski | english | francais | deutch
   
 
starthistoriazespolceleaktualnoscizrealizowane projektydarczyncykontaktfilmy
  aktualności > projekt 04/2006
 

 

Koordynator: Ewa Kozdraj
Monitoring: Justyna Laskowska- Otwinowska

    Projekt jest skierowany do społeczności lokalnej mieszkającej na terenie Golok Toe w okręgu Sichuan w Chinach. Jest to społeczność lokalna z terenu trzech wsi. Projektem obejmiemy grupę około 2000 osób, w tym około 800 dzieci. Ludność ta mieszka w domach wielopokoleniowych bądź we wspólnych namiotach. Najczęściej zaniedbywane są podstawowe zasady higieny albowiem brak tam toalet, całe rodziny myją się w jednej misce i tej samej wodzie. Odchody znajdują się obok domu. Wszystko to powoduje, że są oni narażeni na dużą zachorowalność na gruźlicę i choroby pasożytnicze. Trudne warunki klimatyczne i geograficzne powodują, że ich dieta nie posiada właściwych składników odżywczych (tłuste pokarmy, głównie mięso jaka i mąka jęczmienna-tsampa) i organizm nie regeneruje się. Ze służby zdrowia można korzystać jedynie jeśli ma się pieniądze, albowiem nie ma tam publicznych zakładów zdrowotnych a grupa ta w większości nie ma pieniędzy na pójście do lekarza. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że najbliższy punkt opieki medycznej z lekarzem znajduje się w odległości 100 km. Edukacja jest na bardzo niskim poziomie. Na 2000 osób zaledwie około 100 potrafi czytać. Stąd wspólny program działania z partnerami docelowo obejmie edukację zdrowotną. Istotne jest także to że w czasach, gdy rozwija się w olbrzymim tempie turystyka w tym regionie, zagrożeni są przybywający turyści, którzy w związku z zanikiem gruźlicy w swoich krajach i brakiem szczepień przeciwko niej są szczególnie mocno narażeni na tę chorobę.

Projekt ma za zadanie: - rekrutację lekarzy - przygotowanie ich do wyjazdu przez:
a) naukę podstaw języka
b) szkolenie w zakresie środowiska i specyfiki środowiskowej:
- opracowanie materiałów edukacyjnych dla społeczności regionu, który jest objęty projektem
- przeprowadzenie badań i opracowanie dokumentacji medycznej
- szkolenie miejscowej ludności w sposób bezpośredni w zakresie podstawowych zasad higieny
- zgromadzenie materiałów dotyczących środków farmakologicznych obecnych na rynku kraju beneficjenta
- rozpoznanie możliwości korzystania z laboratoriów znajdujących się w kraju partnera zagranicznego
- szkolenie specjalistycznie w zakresie pierwszej pomocy dla 2 lekarzy w Polsce
- przygotowanie materiałów informujących o przedsięwzięciu w polskich uczelniach medycznych i placówkach służby zdrowia w celu uzyskania pomocy oraz przygotowanie prezentacji projektu i programu docelowego.

 

Design & code by PECZA - Kacper Pęczuła
Wszystkie prawa zastrzeżone (C) dla SEDZ | pobież logo | kontakt: dlaziemi@dlaziemi.org