polski | english | francais | deutch
   
 
starthistoriazespolceleaktualnoscizrealizowane projektydarczyncykontaktfilmy
  aktualności > projekt 04/2006
 

 

Koordynacja: Ewa Kozdraj

Celem projektu "Między nami- pokoleniami, czyli między Ziemią a Gwiazdami" i marzeniem koordynatora jest nawiązanie autentycznej więzi międzypokoleniowej. Projekt miałby bieg dwutorowy. Pierwszą grupą docelową są dzieci i młodzież z Domu Dziecka nr 3 w Lublinie. Współpracę z nimi mieliby nawiązać wolontariusze z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wspólnie z dziećmi braliby udział w kilkumiesięcznych warsztatach artystycznych (plastycznych, filmowych i fotograficznych). W Lublinie ta współpraca byłaby mocno podparta warsztatami, w trakcie których byłby czas na nawiązanie kontaktu, rozmowy, wspólne układanie scenariuszy filmowych, ale też na chwile refleksji i zadumy. Nie będziemy naciskać, ani układać restrykcyjnych planów. Pierwsze dwa miesiące mają służyć wzajemnemu poznaniu się, wytworzeniu relacji, które pozwolą w następnych miesiącach na wyłonienie grupy, która autentycznie chciałaby ze sobą działać.

Drugi tor biegłby przez wiejską gminę Kamionka. Chcielibyśmy, by powstała Międzypokoleniowa Grupa Filmowa, która łącząc młodzież i starszych, nakręciłaby trzy odcinki Gminnej Kroniki Filmowej. W niej chcielibyśmy utrwalić najważniejsze wydarzenia, przeprowadzić wywiady z najciekawszymi ludźmi.
Młodsi byliby operatorami kamer, starsi pomagaliby w ułożeniu scenariusza kroniki, dotarciu do najciekawszych mieszkańców gminy. Chcielibyśmy, by współpracowały przy tym przedsięwzięciu zarówno szkoła, jak i gmina. Oprócz tego przy pomocy Gminnego Ośrodka Kultury i działającego tam zespołu "TO I OWO", chcielibyśmy zorganizować cykl spotkań integracyjnych "Spotkań z GWIAZDAMI". Zajęcia prowadzone podczas spotkań- to czas integracji od Ziemi do Gwiazd. Ziemia- to glina- wspólne zajęcia przy kole garncarskim, gwiazdy- to obserwacje nieba dostępna dla każdego mieszkańca. Oprócz tego zabawa- taniec prowadzony przez instruktora i śpiew- karaoke, opowieści babci i dziadka- to przekaz i historia. Mamy nadzieję, że spotkania staną się chlubną tradycją naszej gminy.

Podsumowaniem projektu będzie wyjazd uczestników do Prasłowiańskiego Grodu w Białce- wspólne dalsze plany. Chcemy uczestników wprowadzić w zaczarowany świat rycerzy, pięknych białek, walk na miecze o wybrankę, strzelania z łuków, jazdy konnej i wspólnego "pieczystego" przy ognisku. Mamy nadzieję, że następnym razem będą chcieli wspólnie z nami przeprowadzić projekt rycerski, przenieść się do świata gdzie królowały honor i prawość.

Warsztaty w domu dziecka w Lublinie:

Spotkanie z dyrekcją Domu Dziecka:

Warsztaty lepienia z gliny prowadzone przez Martę Wasilczyk

Nauka gry na bębnach - Tomasz Kozdraj

Zajęcia fotograficzne - Krzysztof Wasilczyk

 

Spotkanie z Gwiazdami- Kamionka- styczeń 2007

Warsztaty robienia ozdób ze słomek pani Janiny Wadowskiej :

Występ zespołu "To i Owo"

Wspólne rysowanie

 

Międzypokoleniowa Kronika Filmowa - Firlej -luty 2007

 

Międzynarodowe Spotkania Teatralne Osób Niepełnosprawnych w "Chatce Żaka" w Lublinie

 

Warsztaty Rycerskie w Grodzie w Białce

 

Wycieczka do skansenu w Lublinie

 

Design & code by PECZA - Kacper Pęczuła
Wszystkie prawa zastrzeżone (C) dla SEDZ | pobież logo | kontakt: dlaziemi@dlaziemi.org