polski | english | francais | deutch
   
 
starthistoriazespolceleaktualnoscizrealizowane projektydarczyncykontaktfilmy
  aktualności > projekt 02/2006
 Projekt "Bliżej gwiazd -profesor Wolszczan mieszkał kiedyś w małym miasteczku..."

dotacja przyznana w ramach Programu Fundacji PZU
"Wzbogacanie oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich i w małych miastach".
Termin realizacji: wrzesień 2006 - lipiec 2007

 

 

Koordynacja: Ewa Kozdraj

Od października w Zespole Szkół w Kamionce i Firleju są prowadzone otwarte zajęcia kółka chemicznego i fizycznego dla uczniów gimnazjum, które będą trwały do kwietnia. W każdej szkole raz w tygodniu odbywać się będzie dwugodzinne kółko fizyczne, raz w tygodniu chemiczne. Każda szkoła będzie więc miała przeprowadzone 22 dwugodzinne zajęcia z chemii i 22 zajęcia z fizyki.
W Zespole Szkól w Kamionce zajęcia prowadzą: pani Teresa Białek oraz pani Małgorzata Nerlo, w Zespole Szkół w Firleju zajęcia prowadzą: pani Elżbieta Berej i pani Ewa Gałczyńska.

Podczas zajęć chemicznych i fizycznych nie będziemy się starali powtarzać całego materiału w zakresie gimnazjum czy liceum lecz rozszerzymy zakres programowy o interesujące nas zagadnienia. Prelekcje wzbogacane będą o doświadczenia ilustrujące omawiane zjawiska.

W trakcie kółka chemicznego szczególny nacisk położymy na zagadnienia związane z praktycznym wykorzystaniem chemii oraz na ochronę środowiska. Omówione zostaną min.:
-podstawy chemii nieorganicznej: kwasy i zasady, sole i podstawowe reakcje chemiczne,
-tablica Mendelejewa - czyli wielka krzyżówka wszechświata,
-warsztat pirotechniczny, czyli reakcje spalania,
-pomiary skażenia środowiska w okolicy,
-jak zmierzyć cukier w cukrze, czyli sposoby rozdziału substancji, filtracja, destylacja, rektyfikacja,
-zapobieganie zanieczyszczeniom.
Kółko fizyczne ma za zadanie przełamanie stereotypu, że fizyka to najtrudniejsza z nauk. Oczywiście wszystko zostanie wzbogacone o serię doświadczeń, niektóre wybrane tematy to:
-elementy rachunku wektorowego,
-ruchy ciał,
-zasady dynamiki Newtona,
-prawo Pacala i Archimedesa,
-zjawisko dysfrakcji i interferencji.

W ramach projektu zakupimy sprzęt do obserwacji nieba, tzn. teleskop Meade 150 mm sterowany komputerowo, z możliwością podłączenia kamery CCD. Dzięki temu sprzętowi będziemy mogli poprowadzić zajęcia "Szkoły astronomii" i zawiązać grupę Młodych Astronomów. Zawiązane Kółko astronomiczne będzie miało swoje zajęcia w trakcie trwania całego projektu. W przeciągu trwania projektu zostanie przeprowadzonych 14 dwugodzinnych spotkań, podczas których obserwować będziemy wspólnie niebo. Poprzez praktyczną styczność z wszechświatem zrozumiemy skomplikowanie otaczającego nas świata. Spotkania będą nieregularne (więcej jesienią, wiosną, mniej zimą - trudne warunki obserwacyjne). Zagadnienia z zakresu astronomii będą podawane podczas sesji obserwacyjnych, w formie luźnych popularno- naukowych pogadanek, podczas których w atrakcyjny sposób opowiemy o interesujących nas zagadnieniach. Oczywiście nie obędzie się bez popularnonaukowych prelekcji o historii astronautyki, fizyce międzygwiezdnych podróży, programie CETI, możliwości istnienia życia we wszechświecie. Chcemy przybliżyć nieco zagadnień zarówno z klasycznej astronomii jak i astrofizyki. Program obserwacyjny ma za zadanie zainspirować młodzież do wykonywania samodzielnych obserwacji. Ostatecznym efektem naszych działań astronomicznych będzie wykonanie serii zdjęć kosmicznych i prowadzenie kosmicznej kroniki. Efekty kilkumiesięcznej pracy chcielibyśmy pokazać w trakcie wystawy pod koniec projektu. Mamy też w planach spotkania z naukowcami z UMCS-u oraz jako największą atrakcję- wyjazd w maju do prawdziwego obserwatorium w Toruniu, na wycieczkę pod tytułem "Śladami profesora Wolszczana". Chcemy też nawiązać internetowy kontakt z patronem projektu profesorem Wolszczanem i Uniwersytetem w Pensylwanii. Profesor Wolszczan był kiedyś dzieckiem z małego miasta. Mieszkał w Szczecinku, dziś to 40 tysięczne miasto, ale w latach 50-tych było miasteczkiem. Teraz Profesor rozsławia imię Polski w świecie. Może ktoś, kiedyś dał mu szansę? Pokazał gwiazdy i wytłumaczył zawiłości nauk ścisłych. A przecież tutejsze dzieci są tak blisko gwiazd...

> Opisy i zdjęcia z zajęć

> Opinie nauczycieli o projekcie

> Film z zajęć

  

Zdjęcia ciał niebieskich:

 

Zajęcaia astronomiczne w Firleju:

 

Wyjazd na wysypisko:

 

Pokazy w Lublinie:

Design & code by PECZA - Kacper Pęczuła
Wszystkie prawa zastrzeżone (C) dla SEDZ | pobież logo | kontakt: dlaziemi@dlaziemi.org