Projekt „Nasz Lublin-nasz dom” – II edycja

Jest kontynuacją projektu rozpoczętego w 2017 roku, w ramach obchodów 700-lecia Miasta. Zakłada czynny udział konkretnej grupy osób, którym zaproponowaliśmy bardzo atrakcyjne warsztaty: wokalne , muzyczne i etniczne, w czterech pięciogodzinnych cyklach. Warsztaty wokalne prowadzi Elżbieta Rojek, warsztaty muzyczne – Tomasz Kozdraj, a etniczne są prowadzone przez cztery różne osoby, przedstawicieli mniejszości etnicznych i narodowych oraz migrantów, którzy swoje życie związali z Lublinem, jako miastem wielokulturowym.

Działania rozpoczęliśmy od rekrutacji uczestników spośród grona słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności artystyczne. W trakcie każdego cyklu wyłoniona grupa poznaje utwory związane z daną, jedną kulturą, uczestnicząc w trzech warsztatach (muzycznych, wokalnych i etnicznych). Każdy cykl spotkań kończy się nagraniem zdobytych umiejętności przez grupę i w ten sposób mielibyśmy podkłady/chórki do piosenek.
W drugim etapie projektu, zrealizujemy cztery nagrania muzyczne, z udziałem muzyków-przedstawicieli danej kultury i muzyków polskich, a do każdego utworu użyjemy podkładu/chórku nagranego w ramach wcześniejszych warsztatów.  Do udziału w nagraniach zaprosiliśmy muzyków, którzy mieszkają albo tworzą w Lublinie: Symcha Keller- przedstawiciel kultury żydowskiej, Syryjczyk – Assef Sallom, Ukrainki – Mariana Kril i Olga Maciupa, Białorusin – Aleksandr Atanasow.
Podsumowaniem będzie wydanie płytek z nagraniami (trzema z poprzedniej edycji i czterema z bieżącej edycji). Projekt będzie promowany w mediach społecznościowych, na YouTube i na tej stronie internetowej. Na zakończenie nagramy audycję w Radio Lublin, z udziałem muzyków uczestniczących w projekcie.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.