Grant Instytucjonalny Fundacji im. Stefana Batorego

Grant Instytucjonalny Fundacji im. S. Batorego

Działamy w obszarze wsparcia integracji i edukacji uchodźczyń/ców, migrantek/tów i przeciwdziałania ich dyskryminacji. Przez ostatnie dziewięć lat zdobywałyśmy/liśmy cenną wiedzę i doświadczenie w tym obszarze i dalsze plany rozwoju organizacji są silnie skierowane w stronę pracy „z i na rzecz” tych grup oraz pracy ze społecznością lokalną. Od kilku lat rozwijamy współpracę międzynarodową, tak aby jeszcze skuteczniej działać. Dzięki wypracowanym metodom dotarcia do tych dwóch grup odbiorczyń/ców możemy zakładać, że przyznana nam dotacja będzie wykorzystana w sposób profesjonalny i skuteczny.

Wnioskowaną dotację przeznaczamy na trzy rodzaje działań:

  • chcemy zagwarantować ciągłość funkcjonowania organizacji, poprzez pracę koordynatorki, księgowej i administratorki danych osobowych.
  • przeznaczamy środki na profesjonalnie opracowaną stronę internetową, która będzie dostarczała rzetelnej i aktualnej wiedzy na temat naszych działań. W tym obszarze znajdują się także wydatki na promocję organizacji – poprzez film i reklamę, a także próba profesjonalizacji pozyskiwania środków od darczyńców indywidualnych i prywatnych. Dzięki zatrudnieniu osoby do fundraisingu, będziemy mieć możliwość rozpoczęcia nowego rozdziału i uniezależnienia się od środków grantowych.
  • trzeci rodzaj działań to aktywności adresowane do uchodźczyń/ców i społeczeństwa przyjmującego. Poprzez wsparcie psychologiczne i językowe chcemy przeciwdziałać dyskryminacji tej grupy, chcemy też wspierać ich w procesie integracji, poprzez dostarczanie wiedzy (spotkania dla mężczyzn i starszych chłopców). Równie ważnym dla nas działaniem są: działania edukacyjne i spotkania ze społecznością lokalną. Dostarczają one nie tylko wiedzy, ale także pozwalają przełamywać stereotypy i dają szansę na bezpośredni, często pierwszy kontakt, z osobami wywodzącymi się ze środowiska uchodźczego.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.