Praca w studio nagrań

Praca w studio nagrań

Pytacie kiedy będzie gotowa płytka z nagranymi utworami etnicznymi w ramach projektu „Nasz Lublin-nasz dom”, współfinansowanego przez Gminę Lublin. Jeszcze drobne poprawki, uzupełnienia, praca w studio wrze. W grudniu wszystko będzie gotowe! Na zdjęciu trenerka z naszej organizacji Elzbieta w studio z Tomasz i mikrofonem Stefanem