Start - strona g��wna Stoarzyszenia Dla ZiemiO nas - Informacje o StowarzyszeniuDarczy�cy - organizacje wspieraj�ceCele i misja - d�ugofalowe cele i misja StowarzyszeniaZrealizowane Projekty - historia dzia�alno�ciFilmy - dokumentacja medalna, filmyCzytelnia - artyku�y do poczytania, ciekawe linkiKontakt- dane kontaktowe Stowarzyszenia Dla Ziemi


 

MENU:

 

 

 

Projekt "OBCY? Zbliżenia" jest realizowany przez naszą organizację oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców, nieprzerwanie od 2009 roku. W ramach projektu, który dzielimy na mniejsze części, zajmujemy się edukacją, zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Obecnie nasza aktywność jest skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i z najwcześniejszych klas szkoły podstawowej. Na tym polu współpracujemy z pedagogami ze Szkoły Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie. Do szkoły uczęszcza grupa 35 uczniów cudzoziemskich (ok. 5% społeczności uczniowskiej). Szkoła jest przyjazna cudzoziemcom. Uczniowie czują się w niej bezpiecznie, nie wybuchają konflikty na tle kulturowym. Jest to zasługa nauczycieli, którym udaje się integrować szkolną społeczność i wskazywać wartości, jakie wynikają z przenikania się kultur.
Wspólnie z dyrektorką szkoły panią Jolantą Józefaciuk oraz nauczycielką i mentorką kulturową panią Urszulą Jędrzejczyk, opracowujemy w ramach projektu model edukacji najmłodszych dzieci uchodźców wspólnie z dziećmi polskimi, w ramach nowej części projektu "Edukacja przez zabawę". Bazując na dotychczasowych doświadczeniach, zarówno ze strony naszej organizacji, jak i ze strony szkolnej kadry pedagogicznej, postanowiliśmy zrealizować projekt na rzecz uchodźców, który służyłby kultywowaniu języka, tradycji i kultury kraju pochodzenia oraz nauczaniu języka polskiego. W projekcie stosujemy nowoczesne i atrakcyjne dla dzieci formy adaptacji szkolnej dzieci sześcioletnich. Postanowiliśmy uczyć języka polskiego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, czyli przy pomocy programów komputerowych oraz w formie nauki przez zabawę. W ramach działań oprócz lekcji w prawdziwej pracowni komputerowej opracowujemy wspólnie z rodzicami dzieci z obu stron (czeczeńskiej i polskiej) książeczkę pod tytułem: "W co się bawimy?", która zostałaby wydana w języku polskim, z tłumaczeniem na język czeczeński, w formie rysunkowo- komiksowej, przygotowanej pod okiem specjalistów- rysowników, z czynnym udziałem dzieci (dzieci są współautorami rysunków). Wydaniu książeczki, towarzyszy nagranie płytki instruktażowej, na której dzieci prezentują swoje zabawy. Łączenie dzieci czeczeńskich i polskich jest dalszym ciągiem prowadzonych przez nas działań integrujących szkolne środowisko.

Organizujemy także lekcje nauki języka czeczeńskiego dla dzieci, które prowadzi współpracujący z nami od kilku lat, studiujący na Uniwersytecie Warszawskim, uczeń pochodzenia czeczeńskiego- Elsi Adajew.

Na zakończenie projektu przygotujemy widowisko, z wykorzystaniem tradycyjnych tańców (w ramach warsztatów prowadzonych przez rodowitą Czeczenkę Kametę Zawlievą) i muzyki czeczeńskiej (w ramach warsztatów prowadzonych przez członka naszej organizacji Tomasza Kozdraja).

 

Projekt „OBCY?Zbliżenia- edukacja przez zabawę” jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w ramach programu „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych realizowanych na rzecz uchodźców oraz mniejszości narodowych/etnicznych mieszkających w Polsce, służących kultywowaniu języka, tradycji i kultury kraju pochodzenia lub nauczaniu języka polskiego”      

Stowarzyszenie Dla Ziemi
Bratnik 5, 21-132 Kamionka
www: www.dlaziemi.org
e-mail: dlaziemi@dlaziemi.org


Ratuj Tybet
Wszystkie prawa zastrze�one dla Stowarzyszenia Dla Ziemi.
Design by pecza@o2.pl - KP.