Start - strona g��wna Stoarzyszenia Dla ZiemiO nas - Informacje o StowarzyszeniuDarczy�cy - organizacje wspieraj�ceCele i misja - d�ugofalowe cele i misja StowarzyszeniaZrealizowane Projekty - historia dzia�alno�ciFilmy - dokumentacja medalna, filmyCzytelnia - artyku�y do poczytania, ciekawe linkiKontakt- dane kontaktowe Stowarzyszenia Dla Ziemi


 

Organizacje biorące udział w projekcie:

MY OBYWATELE

Stowarzyszenie „Dla Ziemi” zostało partnerem lokalnym, łódzkiego Stowarzyszenia “Obywatele Obywatelom”, w projekcie “My Obywatele”, współfinansowanego w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


               Przez cały czas trwania projektu będziemy rozbudowywać lokalną sieć organizacji społecznych poprzez współpracę i wciąganie ich do wspólnych działań, planowanie wspólnych przedsięwzięć. Zasięg działań- Lubelszczyzna.
              W ramach naszych działań w szkołach Powiatu Lubartowskiego przeprowadzimy serię warsztatów obywatelskich: „Analiza postaw obywatelskiego nieposłuszeństwa na podstawie historii np.: Marvina Heemeyera (konflikt obywatel- władza), Percy’ego Schmeisera (konflikt obywatel- korporacja)”. Warsztaty miałyby na celu ukazywanie postaw obywatelskich, pobudzanie do myślenia, angażowanie uczniów w sprawy społeczne. Rezultatem warsztatów byłoby przygotowanie przez uczniów happeningu.

Naszymi partnerami oprócz partnera lokalnego, są:

  • Stowarzyszenie "Akcja Konin"www.akcjakonin.pl
  • Stowarzyszenie "My Poznaniacy" – www.my-poznaniacy.org
  • Initiative and Referendum Institute Europe – www.iri-europe.org
  • oraz Mehr Demokratie  z Niemiec – www.mehr-demokratie.de

Misją projektu jest promowanie partycypacyjnego modelu demokracji poprzez mobilizowanie społeczeństwa do oddolnego stowarzyszania się i działania na rzecz lokalnych społeczności. Chcemy wskazać możliwości rozwiązywania problemów lokalnych poprzez samoorganizację i samopomoc w formie stowarzyszeń. W ramach projektu będziemy dostarczać informacje na temat demokracji bezpośredniej i innych form partycypacji w sprawowaniu władzy i kształtowaniu ładu społecznego. Głównym celem dwuletniego projektu jest mobilizowanie młodzieży, grup lokalnych, organizacji społecznych do aktywności obywatelskiej, zakładania stowarzyszeń, wstępowania do istniejących organizacji. W swoich działaniach będziemy dążyć do tego, aby sieć „My Obywatele” popularyzowała ideę stowarzyszania się w Polsce.

  • Chcesz mieć wpływ na to, co dzieje się w twoim otoczeniu?
  • Chcesz decydować o formie sprawowania władzy?
  • Chcesz skutecznie realizować cele o znaczeniu lokalnym?
  • Chcesz rozwiązywać aktualne problemy społeczne?

Zapisz się do naszego newslettera: demokracja.bezposrednia@soo.org.pl i na bieżąco otrzymuj informacje o przebiegu naszej kampanii. Już teraz chcesz włączyć się w działania? Wypełnij ankietę i wesprzyj nas w budowaniu skutecznej kampanii marketingowej. Twój głos jest ważny.

 

Aktualności

Fotofelacja z nagrywania viralu.

 


Pierwszym zadaniem organizacji było przeprowadzenie 40 godzin warsztatów edukacyjnych, pod tytułem „Obywatel idealny”, w szkołach ponadpodstawowych regionu. Warsztaty zostały przeprowadzone w następujących szkołach: w I i II LO, gimnazjum oraz Regionalnym Centrum Doskonalenia Zawodowego w Lubartowie, w Zespole Szkół w Niemcach, w Liceum w Kocku oraz gimnazjum w Kamionce i Lubartowie. W warsztatach wzięło udział 518 uczniów, w wieku od 14 do 20 lat. Warsztaty były prowadzone, jako pojedyncze lekcje, a także, jako dwugodzinne bloki tematyczne.

Materiały szkoleniowe zostały przygotowane przez stowarzyszenie i obejmowały następującą tematykę: - czym są organizacje pozarządowe i jaki jest zakres ich działań;
- jak zorganizować akcję obywatelską;
- lobbing polityczny;
- obywatelskie nieposłuszeństwo- formy;
- trzy case study: Percy Schmeiser- konflikt obywatel- korporacja; historia Marvina Heemeyera- konflikt obywatel- władza; ACTA- konflikt obywatele- władza- korporacje.

Poszczególne tematy warsztatów były rozbudowywane lub skracane, ze względu na wiek uczniów i profil ich klas. Zadziwiło nas, jak bardzo zainteresowani zajęciami i tematyką warsztatów byli nauczyciele w szkołach- spotkaliśmy się tylko z pozytywnymi opiniami i wielu nauczycieli wskazywało na potrzebę prowadzenia tego typu zajęć i na wyjątkowość tematyki, uzupełniającej w ciekawy sposób program szkolny. Szczególnie interesujące były dla uczniów omawiane studium przypadków.

Pliki do pobrania:


Raport z warsztatów obywatelskich
Obywatel idealny - prezentacja              

 Stowarzyszenie Dla Ziemi
Bratnik 5, 21-132 Kamionka
www: www.dlaziemi.org
e-mail: dlaziemi@dlaziemi.org


Ratuj Tybet
Wszystkie prawa zastrze�one dla Stowarzyszenia Dla Ziemi.
Design by pecza@o2.pl - KP.