Start - strona g��wna Stoarzyszenia Dla ZiemiO nas - Informacje o StowarzyszeniuDarczy�cy - organizacje wspieraj�ceCele i misja - d�ugofalowe cele i misja StowarzyszeniaZrealizowane Projekty - historia dzia�alno�ciFilmy - dokumentacja medalna, filmyCzytelnia - artyku�y do poczytania, ciekawe linkiKontakt- dane kontaktowe Stowarzyszenia Dla Ziemi


 

MENU:

 

 

Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, „Klimatyczna edukacja” Tytuł projektu: „OBCY? Zbliżenia - Klimat do integracji”

W ramach projektu działa Platforma Edukacyjna, która pomaga w nauce, przybliża zagadnienia ekologiczne dzieciom ze szkół, a utworzona została przez Annę Ścisło.

Na Platformie można się także zalogować jako gość:
http://klimatdlaintegracji.pl/
Nazwa użytkownika: obserwator hasło: 123start

Zorganizowaliśmy również warsztaty edukacji ekologicznej, prowadzone przez Katarzynę Goc, przygotowujące do przeprowadzenia projektu ekologicznego przez uczniów. Cykl zajęć z edukacji ekologicznej przeznaczony był dla młodzieży uczęszczającej do Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie oraz Szkoły Podstawowej nr 31 w Lublinie. Podczas warsztatów młodzież spotykała się na się na terenie szkół i poznawała zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem i zmianami klimatycznymi na ziemi. Poruszane były również zagadnienia dotyczące sprawiedliwego handlu oraz konsekwencji bezrefleksyjnej konsumpcji. W ramach części warsztatowej zorganizowaliśmy wyjazd do Poleskiego Parku Narodowego i do gospodarstwa ekologicznego. Chcieliśmy dać młodzieży możliwość pracy projektowej. Projektu, który młodzież realizowała był oparty o kampanię społeczną na temat zmian klimatu.

Realizacja własnych projektów odbywała się we wrześniu i październiku. Młodzież sama pracowała nad stworzeniem kampanii społecznej. Do tematu kampanii społecznych przygotowały krótkie warsztaty z tego zakresu, prowadzone przez Krzysztofa Grzegorczyka. Wszystkie pomysły na kampanie w szkole zostały nagrodzone nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. Ponieważ szkoły, w których realizowaliśmy zadanie to szkoły wielokulturowe, do których uczęszczają uczniowie cudzoziemscy z ośrodków dla uchodźców, szczególnie zależało nam na tym, aby ci uczniowie brali udział w warsztatach i również zrealizowali własne pomysły na kampanię.
Głównym celem zadania było podniesienie wiedzy na temat zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju wśród młodzieży polskiej i młodzieży cudzoziemskiej z ośrodków dla uchodźców na terenie Lubelszczyzny. Zwiększenie ich świadomości konsumpcyjnej, utrwalenie pewnych postaw, uświadomienie wagi podejmowanych codziennie decyzji i ich wpływu na globalny świat.
Kolejnym celem było pokazanie młodzieży, w jaki sposób przebiega praca projektowa. Na czym polega wspólne planowanie i realizacja projektu. Jest to wiedza bardzo użyteczna. Młodzież zdobyła bardzo cenne doświadczenie, równocześnie z umiejętnością rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, prezentowania własnych opinii, ale i kreatywności.
Zrealizowanie własnego projektu przez młodzież, było dużo cenniejszym sposobem na naukę niż słuchanie wykładów, czy rozwiązywanie testów wiedzy. W ten sposób mieli szansę połączyć wiedzę teoretyczną z praktyczną.
Równie ważnym celem była dla nas integracja obu środowisk przez udział we wspólnych warsztatach. Ważne było dla nas też pokazanie młodzieży z ośrodków dla uchodźców, iż mieszkając w naszym mieście są jego integralną częścią, a zatem powinni w równym stopniu dbać o nie jak mieszkający tu od urodzenia.

Jakie działania były zrealizowane?

Działanie 1

Przygotowanie materiałów merytorycznych do warsztatowej części zadania. Osoba z odpowiednimi kwalifikacjami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju przygotowała materiały do umieszczenia na internetowej platformie edukacyjnej. Platforma jest dostępna dla uczniów nauczycieli i dyrekcji szkół. Elektroniczna forma materiałów oprócz łatwości dostępu i możliwości zamieszczania materiałów w postaci filmów, zdjęć oraz atrakcyjnej dla młodzieży formy, dodatkowo nie generowała zużycia papieru na druk materiałów, co ma duże znaczenie w przypadku projektu ekologicznego. Do platformy uczniowie mieli również dostęp w domu po zalogowaniu się na nią. W ramach przygotowań do zadania został również opracowany test sprawdzający wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju, który uczniowie rozwiązywali na platformie.

Działanie 2

Przygotowanie przez informatyka platformy edukacyjnej, na której umieszczone zostały materiały edukacyjne.

Działanie 3

Cykl warsztatów z edukacji ekologicznej prowadzonych na terenie obu szkół: SP nr 31 w Lublinie i SP nr 5 w Łukowie. Warsztaty obejmowały zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, zmianami klimatycznymi, świadomą konsumpcją, sprawiedliwym handlem. Warsztaty prowadziliśmy również metodą projektową. Zadania, jakie postawiliśmy przed młodzieżą to: przeprowadzenie ulicznej sądy, zorganizowanie szkolnej wymiany przedmiotów używanych, pokazy filmów oraz artystyczne zajęcia z tworzenia tzw.: „sztuki recyclingu”. W ramach warsztatów odbył się wyjazd do gospodarstwa ekologicznego, na terenie Poleskiego Parku Narodowego, podczas którego młodzież miała okazję zobaczyć jak takie gospodarstwo wygląda, oraz zadać pytania ekspertom, a także zobaczyć piękno polskiej przyrody.

Działanie 4

Wybranie grup projektowych. Przekazanie informacji na temat realizacji projektu w szkole.

Działanie 5

Warsztaty na temat prowadzenia kampanii społecznych. Podczas warsztatów młodzież dowiedziała się, w jaki sposób planować i realizować kampanię społeczną. Poznała przykłady dobrych i złych kampanii. Przygotowała się do poprowadzenia własnej kampanii na terenie szkoły. Warsztaty poprowadził specjalista z dziedziny kampanii społecznych zaproszony specjalnie w tym celu na warsztaty do obu szkół.

Działanie 6

Realizacja projektu edukacyjnego w poszczególnych grupach projektowych. Zaprezentowanie efektu. Nagrodzenie wszystkich uczestników projektu. Uroczyste wręczenie nagród najlepszemu zespołowi oraz rozdanie dyplomów wszystkim zaangażowanym osobom.

Działanie 7

Dokumentacja filmowa prowadzona podczas projektu, pracy nad nim oraz prezentacji efektu. Montaż materiału filmowego. W ramach projektu powstał krótki filmik.
              

 

Stowarzyszenie Dla Ziemi
Bratnik 5, 21-132 Kamionka
www: www.dlaziemi.org
e-mail: dlaziemi@dlaziemi.org


Ratuj Tybet
Wszystkie prawa zastrze�one dla Stowarzyszenia Dla Ziemi.
Design by pecza@o2.pl - KP.