Start - strona g��wna Stoarzyszenia Dla ZiemiO nas - Informacje o StowarzyszeniuDarczy�cy - organizacje wspieraj�ceCele i misja - d�ugofalowe cele i misja StowarzyszeniaZrealizowane Projekty - historia dzia�alno�ciFilmy - dokumentacja medalna, filmyCzytelnia - artyku�y do poczytania, ciekawe linkiKontakt- dane kontaktowe Stowarzyszenia Dla Ziemi


 

MENU:

j.polski:

pусский:

 

 

O stowarzyszeniu:

Stowarzyszenie swoje działania koncentruje wokół:

 • podnoszenia poziomu wiedzy zawodowej i świadomości ekologicznej społeczności regionu
 • organizowania ruchu społecznego i kulturalnego wokół Stowarzyszenia,
 • działań na rzecz rozwoju demokracji lokalnej,
 • działań na rzecz mniejszości narodowych i uchodźców
 • edukacji globalnej i edukacji rozwojowej
 • wymian międzynarodowych i kontaktów z zagranicą
 • propagowania postaw antydyskryminacyjnych i działań na rzecz praw człowieka,
 • propagowania szeroko rozumianej polityki Unii Europejskiej,
 • inicjowania i wspierania społecznej i zawodowej aktywności obywateli, zwłaszcza z grup szczególnego ryzyka lub wykluczonych społecznie, w tym min. bezrobotnych, niepełnosprawnych, seniorów, kobiet, młodzieży i dzieci oraz uchodźców i cudzoziemców,


  Stowarzyszenie działa od 17 lat, w tym czasie realizując kilkadziesiąt projektów o różnej skali. Były to zarówno projekty unijne, jak i środki pochodziły z dotacji od prywatnych fundacji oraz Ministerstw (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). Posiadamy doświadczenie z zakresu pisania wniosków aplikacyjnych, przeprowadzania i rozliczania projektów. Były to projekty skierowane zarówno do społeczności lokalnej, jak i do szerszego grona osób. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się nasz projekt realizowany na terenie Powiatu Lubartowskiego i Lublina, "Wokół Dachu Świata- kultura i prawa człowieka". Był to projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu "Edukacji Rozwojowej" Fundacji Edukacja dla Demokracji. Prezentowaliśmy w nim sytuację panującą w kilku krajach Azji, a szczególnie w Tybecie. W wyżej wymienionym projekcie współpracowaliśmy z administracją publiczną, tzn. główne wydarzenia projektu odbywały się w Lubartowie, przy akceptacji i wsparciu władz lokalnych. W 2007 roku zrealizowaliśmy projekt w ramach programu Polskiej Pomocy Zagranicznej 2007. Działania tego projektu skierowane były do społeczności lokalnej Golok Toe w Tybecie (chińskiej prowincji Sichuan). Byliśmy pierwszą polską organizacją pozarządową, która prowadziła działania w tamtym rejonie świata. Na terenie Golok Toe byliśmy pierwszą organizacją ze świata. Projekt był ogromnym wsparciem przede wszystkim moralnym oraz edukacyjnym dla mieszkańców Khamu. Od 2009 roku prowadzimy, początkowo w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych FOP, tzw. Funduszy Norweskich projekt "OBCY? Zbliżenia" skierowany do uchodźców z Czeczenii i Gruzji mieszkających w dwóch ośrodkach dla Uchodźców: w Łukowie i w Niemcach- Leonowie, a obecnie również w Lublinie Jest to projekt partnerski naszej organizacji, Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Projekt jest obecnie kontynuowany w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Program 2011, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

   

 •               

  Stowarzyszenie Dla Ziemi
  Bratnik 5, 21-132 Kamionka
  www: www.dlaziemi.org
  e-mail: dlaziemi@dlaziemi.org


  Ratuj Tybet
  Wszystkie prawa zastrze�one dla Stowarzyszenia Dla Ziemi.
  Design by pecza@o2.pl - KP.