polski | english | francais | deutch
   
 
starthistoriazespolceleaktualnoscizrealizowane projektydarczyncykontaktfilmy
  Zealizowane projekty > projekt 01/2004
 

finansowany przez
Europejską Fundację Młodzieży ze Strasburga
koordynacja Ewa Kozdraj

 

Odbywał się on w Lubartowie w styczniu i w lutym 2004 , wzięło w nim udział ponad 200 uczniów z liceum. Wykładowcami byli dr Justyna Otwinowska-członek stowarzyszenia oraz Dorota Zybała, obie są absolwentkami Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Projekt miał charakter edukacyjno-badawczy. Jego celem było uświadomienie młodym ludziom roli praw człowieka w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym, ale także różnorodności zwyczajowych form zachowań społecznych wśród mieszkańców różnych krajów europejskich.

Jednocześnie projekt służył zebraniu materiału opisującego sposób percepcji i posługiwania się prawami człowieka przez młodych ludzi ze wsi i małego miasteczka w Polsce. Opracowanie to spełnić może rolę ekspertyzy dotyczącej procesu pogłębiania wiedzy na temat praw człowieka w środowiskach prowincjonalnych.


Realizacja projektu przewidziana była jako bloki edukacyjno-dyskusyjne w poszczególnych klasach wybranych szkół naszego regionu oraz wykłady na temat praw człowieka. Ostatnim elementem było forum dyskusyjne w formie uproszczonej inscenizacji procesu sądowego dotyczącego opisanego na wstępie przypadku łamania praw człowieka.

Design & code by PECZA - Kacper Pęczuła
Wszystkie prawa zastrzeżone (C) dla SEDZ | pobież logo | kontakt: dlaziemi@dlaziemi.org