polski | english | francais | deutch
   
 
starthistoriazespolceleaktualnoscizrealizowane projektydarczyncykontaktfilmy
  Zealizowane projekty > projekt 01/2003
 

 

Prowadzony na terenie gminy Kamionka w maju i czerwcu 2003 roku. koordynacja Ewa Kozdraj Realizacja projektu napisanego w ramach programu Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej "Teraz Integracja" rozpoczęła się pod koniec kwietnia 2003 roku, po podpisaniu umowy w biurze Fundacji Funduszu Współpracy w Warszawie. Podstawową sprawą było uzyskanie wkładu własnego, wynoszącego obowiązkowe 20 % ogólnej kwoty dotacji. Uzyskaliśmy wsparcie finansowe od firm działających w okolicy.

Naszymi sponsorami poza głównym darczyńcą-UKIE, zostali:
1. Bank Spółdzielczy w Lubartowie
2. PPH KOLSTAR - Piekarnia ze Starościna
3. MLEXER- Wytwórnia Makaronów z Lubartowa
4. MEBEX- Fabryka Mebli z Niedrzwicy Dużej
5. MATERNE POLSKA z Wąwolnicy
6. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne z Lublina

Po zgromadzeniu wkładu własnego, rozpoczęła się bardzo intensywna praca organizacyjna.

Nawiązaliśmy kontakt z Urzędem Gminy Kamionka, z Powiatem Lubartów, z Urzędem Miejskim w Lubartowie, z Dyrekcją Muzeum Zamoyskich w Kozłówce oraz Dyrekcją Zespołu Szkół w Kamionce.

Informacje o prowadzonym przez nas projekcie ukazywały się regularnie w Telewizji Lublin w programie Jarosława Pustuły oraz w lubelskiej gazecie "Dziennik Wschodni" autorstwa pani Ewy Dziadosz.

Przez cały maj młodzież chcąca wziąć udział w Konkursie Wiedzy Unii Europejskiej w Zespole Szkół w Kamionce poszerzała swą wiedze w bibliotece szkolnej oraz podczas konsultacji i na wykładach prowadzonych przez nauczyciela języka angielskiego pana Bartosza Świderka. Zainteresowanie było ogromne. Początkowo zgłosiło się prawie 100 osób.

Do samego konkursu przystąpiło 41 uczniów. Dużą motywacją były na pewno nagrody ale też fakt, że w wiejskiej szkole tego typu konkursy się raczej nie zdarzają. Nauczyciel wykazał się wielkim zaangażowaniem, sam konkurs był świetnie przygotowany. Bardzo wzruszające było rozdanie nagród. Dziewczynce, która zajęła pierwsze miejsce drżały ręce i głos uwiązł w gardle, gdy odbierała od nas rower górski.


Wszystkie punkty programu odbywające się w szkole cieszyły się prawdziwym zainteresowaniem. W wykładach dotyczących programów młodzieżowych wzięła nadprogramowo duża ilość uczniów gimnazjum. Miarą pozwalającą ocenić stopień zainteresowania uczniów proponowanymi przez Unię Europejską programami, była ilość uczniów biorących czynny udział w warsztatach podczas wykładów oraz ilość uczniów, którzy po zakończeniu podeszli do prowadzącej Moniki Podsiadło, prosząc o współpracę i pomoc. We wrześniu rozpoczynamy w tej szkole pierwszy etap wymiany młodzieżowej w programie "Młodzież", pomiędzy uczniami naszej szkoły, a uczniami szkoły rolniczej z Bretanii. Już niedługo będzie więc okazja do praktycznego zapoznania się z programami młodzieżowymi.

Ideą propagowaną przez nasze stowarzyszenie jest ekologiczny model życia, promowanie alternatywnych technologii "zielonej ekonomii" oraz idei ekowiosek. Od 1998 roku jesteśmy członkami zarejestrowanej w Brukseli , międzynarodowej organizacji GEN (Global Ecovillage Network), a konkretnie GEN- Europa. Jedna z naszych koleżanek została w zeszłym roku członkiem zarządu tej organizacji. Poprowadziła w ramach naszego projektu dwa warsztaty w Zespole Szkół w Kamionce dotyczące szeroko pojętej idei ekowiosek, integracji pomiędzy krajami Europy. Zainteresowanie było duże, jeden z warsztatów był otwarty, mogli go obserwować też rodzice uczniów.

Konkurs plastyczny dotyczący tematyki europejskiej też cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów klas szkoły podstawowej. Trzeba było wręcz dokonać wstępnej selekcji zgłoszeń, bo był przewidziany tylko dla 30 osób. Prowadzący- artysta plastyk Andrzej Młynarczyk opowiadał o swoich licznych podróżach po Europie i swoimi powieściami starał się zainspirować dzieci. Dzieci przejawiały ogromny zapał twórczy. Prace zostały wykonane różnymi technikami. Do oceny prac zostali zaproszeni nauczyciele plastyki ze szkoły w Kamionce. Następnego dnia prace zostały wywieszone w szkole.


31 maja odbyło się uroczyste rozdanie nagród w szkole podczas obchodów Dnia Dziecka. Obecni byli przedstawiciele władz lokalnych, były łzy wzruszenia u dzieci i ciepłe podziękowania od nauczycieli.

Najbardziej znaczącym elementem programu była debata wokół wejścia Polski do Unii. Udało nam się zaprosić znamienitych gości. Dzięki wsparciu Dyrektora Muzeum Zamoyskich pana Kornackiego skorzystaliśmy z przepięknych pomieszczeń Sali Teatralnej. Był wystawny obiad dla gości oraz przepyszne domowe wypieki mistrzyni cukiernictwa z okolicy p. Szymankowej. Dyskusja była żywa, gorąca i naprawdę pouczająca. Wszyscy uczestnicy debaty byli pod wrażeniem gości i całej oprawy. Zawiodła frekwencja, ale prowadzący debatę uspokajali nas, że to średnia krajowa.. Oprócz przedstawicieli władz lokalnych był też wice burmistrz Lubartowa oraz przedstawiciele młodzieżówek partii politycznych i inni lokalni aktywiści.

Seminarium dla rolników świetnie i sprawnie poprowadzone przez J. Bojarskiego utwierdziło nas w przekonaniu, że grupą do której najtrudniej trafić są właśnie rolnicy. Są nieufni i zamknięci na zmiany. Tym bardziej cieszyła nas obecność 12 rolników ( poprzednie spotkanie zgromadziło 3 osoby). Dyskusja była ożywiona, szczególnie, że ci rolnicy, którzy pojawili się na seminarium byli ludźmi postępowymi i ciekawymi czekających ich przemian. Przeważającą grupę stanowili ludzie młodzi. Niestety zawiedzeni byli, że jeszcze tak niewiele wiadomo konkretnego na temat programów europejskich. Chcielibyśmy móc przyczynić się w przyszłości do ułatwiania korzystania przez rolników z tych programów, poprzez utworzenie punktu doradztwa.

Nasze stowarzyszenie jest bardzo zadowolone z realizacji projektu "Europa bez granic". Wiemy, że odbiór społeczności lokalnej jest także pozytywny. Jako jedyni w gminie napisaliśmy wniosek do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, poza naszymi działaniami w gminie Kamionka nie działo się nic.

 

Design & code by PECZA - Kacper Pęczuła
Wszystkie prawa zastrzeżone (C) dla SEDZ | pobież logo | kontakt: dlaziemi@dlaziemi.org