Start - strona g��wna Stoarzyszenia Dla ZiemiO nas - Informacje o StowarzyszeniuDarczy�cy - organizacje wspieraj�ceCele i misja - d�ugofalowe cele i misja StowarzyszeniaZrealizowane Projekty - historia dzia�alno�ciFilmy - dokumentacja medalna, filmyCzytelnia - artyku�y do poczytania, ciekawe linkiKontakt- dane kontaktowe Stowarzyszenia Dla Ziemi


 

MENU:

 

PROJEKT UZUPEŁNIAJĄCY:


 

„Chcemy mieszkać w Polsce” to projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI) oraz budżetu państwa, skierowany głównie do uchodźców z pobytem tolerowanym, osób po abolicji oraz do społeczeństwa polskiego. Działania projektowe mają miejsce głównie na terenie Lublina i Łukowa, ale także w mniejszych miejscowościach Lubelszczyzny.

Głównym celem projektu jest wsparcie procesu integracji z polskim społeczeństwem, dość specyficznej grupy, jaką są uchodźcy z pobytem tolerowanym. Pobyt tolerowany otrzymują osoby, którym nie przyznano statusu uchodźcy, ale nie wolno ich wydalić do kraju pochodzenia, ze względu na zagrożenie życia oraz łamanie w ich kraju podstawowych praw człowieka. Osoby te pozostają w naszym państwie długo, ponieważ sytuacja w ich krajach nie pozwala im wrócić, natomiast poziom ich kompetencji, głównie językowych i kulturowych, nie zawsze jest na tyle wysoki, by móc sobie poradzić z wieloma kwestiami codziennego życia w Polsce, co przeszkadza w procesie integracji. Osoby z pobytem tolerowanym nie otrzymują także pomocy materialnej. W związku z tym są często w trudniejszej sytuacji niż inni cudzoziemcy ponieważ, są zobligowane np. do wynajmu mieszkań w cenach wolnorynkowych.

W ramach projektu proponujemy działania mające na celu integrację uchodźców z naszym społeczeństwem, umożliwiające im uzyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej języka, historii, instytucji, aspektów społeczno-gospodarczych, życia kulturalnego oraz podstawowych norm i wartości. Poprzez działania skierowane do polskiego społeczeństwa przyjmującego, czyli bardzo atrakcyjne warsztaty edukacyjno- artystyczne oraz kampanię informacyjną, mamy nadzieję na poprawę ich wizerunku, na przełamywanie stereotypów.

 

Partnerzy:

         

Stowarzyszenie Dla Ziemi
Bratnik 5, 21-132 Kamionka
www: www.dlaziemi.org
e-mail: dlaziemi@dlaziemi.org
Wszystkie prawa zastrze�one dla Stowarzyszenia Dla Ziemi.
Design by pecza@o2.pl - KP.