Start - strona główna Stoarzyszenia Dla ZiemiO nas - Informacje o StowarzyszeniuDarczyńcy - organizacje wspierająceCele i misja - długofalowe cele i misja StowarzyszeniaZrealizowane Projekty - historia działalnościFilmy - dokumentacja medalna, filmyCzytelnia - artykuły do poczytania, ciekawe linkiKontakt- dane kontaktowe Stowarzyszenia Dla Ziemi


 

Celami Stowarzyszenia są:

 1. stworzenie warunków pełnej realizacji, gwarantowanej Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, wolności zrzeszania się, umożliwienie członkom Stowarzyszenia równego, bez względu na przekonania prawa czynnego uczestniczenia w życiu publiczno- gospodarczym, wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań,
 2. popularyzacja technologii sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi
 3. podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej i świadomości ekologicznej społeczności regionu,
 4. działania na rzecz mniejszości narodowych i uchodźców,
 5. edukacja globalna i edukacja rozwojowa,
 6. wymiany międzynarodowe i kontakty z zagranicą,
 7. prowadzenie działalności gospodarczej według zasad określonych w odrębnych przepisach prawa,
 8. organizowanie ruchu społecznego i kulturalnego wokół Stowarzyszenia.
 9. rozwój lokalny,
 10. działania na rzecz rozwoju demokracji lokalnej,
 11. propagowanie postaw antydyskrymiancyjnych i działań na rzecz praw człowieka,
 12. propagowanie szeroko rozumianej polityki Unii Europejskiej,
 13. inicjowanie i wspieranie społecznej i zawodowej aktywności obywateli, zwłaszcza z grup szczególnego ryzyka lub wykluczonych społecznie, w tym min. bezrobotnych, niepełnosprawnych, seniorów, kobiet, młodzieży i dzieci,
 14. inicjowanie i wspieranie działalności w zakresie edukacji, kultury i sportu, szczególnie osób zamieszkałych na obszarach wiejskich i małomiasteczkowych,
 15. promowanie i organizowanie wolontariatu,
 16. podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym wśród osób w każdej kategorii wiekowej,

 

 

 Stowarzyszenie Dla Ziemi
Bratnik 5, 21-132 Kamionka
www: www.dlaziemi.org
e-mail: dlaziemi@dlaziemi.org


Ratuj Tybet
Wszystkie prawa zastrzeżone dla Stowarzyszenia Dla Ziemi.
Design by pecza@o2.pl - KP.